Home | ประกันภัย

 หน้าแรก  /  ประกันภัย  /  ประกันก่อสร้าง

  ซื้อประกัน >> ประกันก่อสร้าง

ความเสี่ยงระหว่างการก่อสร้าง นายจ้างเราๆ จะสามารถลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการก่อสร้างได้อย่างไร แน่นอนว่าประกันการก่อสร้างคือสิ่งที่จะสร้างความอุ่นใจระหว่างการก่อสร้างอย่างแน่นอน ทั้งครอบคลุม และคุ้มครองทั้งอุปกรณ์ก่อสร้าง งานก่อสร้าง เครื่องจักรทีใช้ในการก่อสร้าง จากภัยหลากหลายที่อาจเกิดขึ้น ทั้ง ภัยธรามชาติ การงัดแงะ ลักขโมย ปล้นทรัพย์ ฯลฯ เหล่านี้คือความเสี่ยงทั้งสิ้น ประกันภัยก่อสร้างของเรามีให้เลือกหลากหลายจากหลากบริษัทประกันภัยชั้นนำ ในเบี้ยประกันราคาพิเศษ สอบถามได้ที่ โทร 085-081-1313 หรือจะเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้านล่าง