Home | ประกันภัย

 หน้าแรก  /  ประกันภัย  /  ประกันรถยนต์

  ซื้อประกัน >> ประกันรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ มุ่งเน้นคุ้มครองตัวรถยนต์ ทั้งอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร และคุ้มครองไฟไหม้ และน้ำท่วม

โดยมีการแบ่งประเภทรถยนต์เป็น 3 ประเภท คือ

  1. รถเก๋ง (ส่วนบุคคล 110 หรือ การพาณิชย์ 120)
  2. รถโดยสารส่วนบุคคล หรือรถตู้ (210)
  3. รถกระบะบรรทุก (320)