Home | ประกันภัย

 หน้าแรก  /  ประกันภัย  /  ประกันภัยเครื่องจักร

  ซื้อประกัน >> ประกันภัยเครื่องจักร

หลากปัญหาของเครื่องจักรทั้งเสีย เคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลง ซ่อมบำรุง เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้การผลิตจากเครื่องจักร หรือการใช้งานเครื่องจักร ต้องหยุดชะงักลง ประกันภัยเครื่องจักรคือสิ่งที่จะทำให้ควาเสี่ยงจากการผลิตเหล่านี้ลดลง