การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ LMG

(จำนวนผู้เข้าชม : 1766)

การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์  LMG 

การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ คือการประกันภัยความรับผิดต่อผู้บริโภค ซึ่งผู้ผลิตหรือ
ผู้ประกอบการ และผู้จัดจำหน่ายสินค้า ต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ในนาม
ของผู้เอาประกันภัย สำหรับจำนวนเงินซึ่งผุ้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 
      1. เสียชีวิต บาดเจ็บต่อร่างกายหรือเจ็บป่วย 
      2. สูญเสีย หรือได้รับความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน

รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย การต่อสู้คดี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมคะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม