ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา วิริยะ

(จำนวนผู้เข้าชม : 1551)

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา วิริยะ
 
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา
การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา เป็นการให้ความคุ้มครอง
ความรับผิดตามสัญญารับเหมา เช่น งานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา และการติดตั้ง
เครื่องจักรกล อีกทั้งคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของงานรับเหมาตามสัญญา
ที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกด้วย
 
 
เหมาะสำหรับ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างอาคาร บ้าน โรงงาน ฯลฯ
ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน
งานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ต้องติดตั้ง
ความคุ้มครอง
งานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธาในส่วนทรัพย์สินที่ดำเนินการก่อสร้าง เช่น ตัวอาคาร งานฐานราก งานโครงสร้าง และงานระบบต่างๆ
งานสถาปัตยกรรม
งานติดตั้งเครื่องจักรกล
ความคุ้มครองสามารถขยายได้ถึงตัวอาคาร หรือทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้างที่อยู่ในบริเวณโครงการ
คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ รวมถึงภัยธรรมชาติ
คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ระยะเวลาความคุ้มครอง
ภายใต้ระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง
 

 

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม