ประกันภัยรักษ์บ้าน กรุงเทพประกันภัย

(จำนวนผู้เข้าชม : 1607)

ทำประกันบ้าน ความคุ้มครอง...ที่เข้าใจ
กรุงเทพประกันภัย เข้าใจความต้องการของทุกท่าน จึงเลือกสรรความคุ้มครองที่พิเศษกว่า ดังนี้
 
       ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใดๆ
คุ้มครองเพิ่มอัตโนมัติ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับความสูญเสีย
หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติม ภายหลังจากที่ได้ทำประกันไว้ในครั้งแรก
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนแบบเร่งด่วนในกรณีเกิดความเสียหาย และท่านจำเป็นต้องนำค่าสินไหมฯ ไปใช้ก่อน
 
หมายเหตุ รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครองการทำประกันบ้าน ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย 

 

รายละเอียดความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (รายละเอียด)
ความคุ้มครองมาตรฐาน
ไฟไหม้ ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุด ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกัน
ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุด ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยระเบิด ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุด ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยยานพาหนะหรือช้างม้าวัวควาย ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุด ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุด ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกัน
ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุด ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกัน
ความคุ้มครองภัยพิบัติ
อุทกภัย 20,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
วาตภัย 20,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ธรณีพิบัติภัย 20,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ความคุ้มครองพิเศษจากโครงการนี้
ภัยจากลมพายุ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) 5% หรือขั้นต่ำ 5,000 บาท (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) ของความเสีย
แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) 5% หรือขั้นต่ำ 5,000 บาท (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) ของความเสีย
ลูกเห็บ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) 5% หรือขั้นต่ำ 5,000 บาท (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) ของความเสีย
ภัยพิบัติส่วนเกินกองทุน (วาตภัยและธรณีพิบัติภัย) 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) 5% หรือขั้นต่ำ 5,000 บาท (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) ของความเสีย
ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า 20,000 บาท หรือ 5% ของจำนวนเงินเอาประกัน (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีค่า 30,000 บาท
ค่าเช่าที่พักชั่วคราว ระหว่าง ซ่อมแซมอาคารที่เสียหาย (กรณีที่1) กรณีความเสียหายไม่เกิน 50% คุ้มครอง ไม่เกิน วันละ 1,000 บาท รวมแล้ว ไม่เกิน 30,000 บาท
ค่าเช่าที่พักชั่วคราว ระหว่าง ซ่อมแซมอาคารที่เสียหาย (กรณีที่2) กรณีความเสียหายมากกว่า 50% คุ้มครอง ไม่เกินวันละ 1,000 บาท รวมแล้ว ไม่เกิน 60,000 บาท
ค่าเช่าที่พักชั่วคราว ระหว่าง ซ่อมแซมอาคารที่เสียหาย (กรณีที่3) กรณีความเสียหายโดยสิ้นเชิง คุ้มครอง ไม่เกิน วันละ 1,000 บาท รวมแล้ว ไม่เกิน 120,000 บาท
อื่นๆ ตามกรมธรรม์
 • การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ...
  เพื่อบ้านอันเป็นที่รัก เป็นที่พักพิงอันอุ่นใจ...ตลอดไปการประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ...
  เพื่อบ้านอันเป็นที่รัก เป็นที่พักพิงอันอุ่นใจ...ตลอดไป
   
  ซื้อประกันภัย โครงการรักบ้านทำประกันบ้าน มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมทรัพย์สินไว้อย่างครบถ้วน
   
  ทำประกันบ้าน คุ้มครอง...ครอบคลุม
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม