ประกันอัคคีภัย (สำหรับสถานประกอบการ) กรุงเทพประกันภัย

(จำนวนผู้เข้าชม : 1448)

เพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน สร้างหลักประกันที่มั่นคง
 
สำหรับธุรกิจของท่านตั้งแต่วันนี้ เพื่อความอุ่นใจว่าธุรกิจของท่านจะกลับคืนมาจาก
เหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์โดยเร็ว
 
โครงการรักษ์บ้านสรรพภัย การประกันอัคคีภัย สำหรับสถานประกอบการที่รวบรวมความคุ้มครองครอบคลุมอุบัติภัยต่างๆ ไว้ อย่างเหมาะสม

 

รายละเอียดความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (รายละเอียด)
ความคุ้มครองมาตรฐาน
ไฟไหม้ ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ฟ้าผ่า ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความคุ้มครองพิเศษจากโครงการนี้
ภัยยวดยานพาหนะ ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ภัยทางอากาศยาน ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมถึงน้ำท่วม) ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ภัยระเบิด ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ภัยลมพายุ แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด ลูกเห็บ ไฟไหม้ป่า 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) 10% หรือขั้นต่ำ 10,000 บาท (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) ของความเส
ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า 20,000
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีค่า 15,000
อื่นๆ ตามกรมธรรม์
 • ประกันอัคคีภัย คุ้มครอง...ที่เข้าใจ
  กรุงเทพประกันภัย ขอมอบความคุ้มครองที่พิเศษกว่า เฉพาะโครงการประกันอัคคีภัย สำหรับสถานประกอบการ
  ด้วยเงื่อนไขความคุ้มค่าที่พิเศษสุด ดังนี้
   
  1. ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใด ๆ
  2. คุ้มครองแม้กรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยของท่านต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง แต่ไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่า
      ทรัพย์สิน ท่านจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเต็มตามมูลค่าของทรัพย์สิน (ไม่นำหลักส่วนเฉลี่ยจากการประกันภัย
      มาใช้ในการจ่าย ค่าเสียหาย)
  3. คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ได้แจ้งเอาประกันภัยไว้
     ในครั้งแรก ยังได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ สูงสุดไม่เกิน 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  4. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนแบบเร่งด่วน ในกรณีที่เกิดความเสียหาย และท่านจำเป็นต้องนำค่าสินไหมฯไปใช้ก่อน
  หมายเหตุ รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย 
   
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม