Home | ประกันภัย

 หน้าแรก  /  ประกันภัย  /  ประกันอัคคีภัย  /  ประกันภัยที่อยู่อาศัย บ้านอุ่นใจ ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จํากัด

ประกันภัยที่อยู่อาศัย บ้านอุ่นใจ ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จํากัด (จำนวนผู้เข้าชม : 2199)

หมวดหมู่ : ประกันอัคคีภัย / ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

น้ำมาจริง หรือไม่มากันแน่ แต่พายุมาแล้วนะ ซื้อประกันภัยบ้านอุ่นใจได้แล้ว ที่ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
 
ค่าเบี้ยสุดคุ้ม 13 บาท / วัน คุ้มครองอัคคีภัยถึง 1,000,000 บาท ภัยน้ำท่วม 100,000 บาท
ซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมได้สูงถึง 5 ล้านบาท (กรณีทุนประกันภัย 50 ล้านบาท)
 
-โจรขึ้นบ้านมีร่องรอยงัดแงะจ่ายสูงถึง 100,000 บาท
- ชดเชยค่าที่พักชั่วคราวจากเหตุไฟไหม้ และภัยพิบัติสูงถึงวันละ 1,000 บาท
- สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสภาพบ้าน
- ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต SCB 0% สูงสุด 4 เดือน
 

คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจได้ที่ Hotline : 02-255-9683, 085-082-1474, 080-814-5007

รายละเอียดประกันนี้

 

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

แผน5แสน

แผน1ล้าน

แผน2ล้าน

แผน3ล้าน

แผน5ล้าน

1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยอากาศยาน ยวดยานพาหนะ และภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม) 500,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
2. ภัยน้ำท่วม
2.1 กรณีรัฐบาลประกาศภัยน้ำท่วม
2.1.1 กองทุนภัยพิบัติจ่ายชดเชยความเสียหายส่วนแรกตามระดับน้ำ1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
2.1.2 บริษัทฯจ่ายส่วนเกินจากข้อ 2.1.1 ตามความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 200,000 400,000
2.2 กรณีรัฐบาลไม่ประกาศภัยน้ำท่วมจ่ายตามความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกิน 50,000 100,000 200,000 300,000 500,000
3. ภัยลมพายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหว (ทั้งประกาศและไม่ประกาศเป็นภัยพิบัติ) จ่ายตามความเสียหายจริง2 50,000 (*3) 100,000 200,000 300,000 500,000
4. ชดเชยค่าที่พักชั่วคราว
- กรณีเกิดจากภัยข้อ1 สูงสุดวันละ 1,000 บาท 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
- กรณีเกิดจากภัยพิบัติ (*4) (น้ำท่วม ลมพายุ และแผ่นดินไหว) สูงสุดวันละ 1,000 บาท 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
5. โจรกรรมที่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะต่อตัวอาคาร5 ขยายความคุ้มครองการชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ภายในบ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Line id : @first_insurance เพิ่มเพื่อน

โทร : 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

E-mail : prakan.biz@gmail.com

กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมคะ

  เงื่อนไขการรับประกันภัย
  - รับประกันเฉพาะบ้านอยู่อาศัยที่เป็นคอนกรีตล้วน หรือ บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้เท่านั้น
  - เมื่อกรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ ภายใน 7 วันแรกจะไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วม และบ้านอยู่อาศัยจะต้องไม่เกิดน้ำท่วมก่อนเอาประกันภัย
  - ไม่รับประกันภัยบ้านอยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก หรือตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่แก้มลิง หรือทางน้ำผ่าน (Flood Way)
  - เพื่อประโยชน์สูงสุดของการซื้อประกันภัย ผู้ซื้อควรซื้อวงเงินความคุ้ม ครองไม่น้อยกว่า 70% ของราคาตัวบ้านหรือตัวอาคาร
 
  หมายเหตุ
  1 ภัยน้ำท่วมในส่วนกองทุนภัยพิบัติรัฐบาลจะทำการจ่ายชดเชยความเสียหายตามระดับน้ำที่ท่วมเข้าสู่ตัวบ้าน/อาคาร
  2 ภัยลมพายุ, ลูกเห็บ และแผ่นดินไหว(ทั้งกรณีประกาศเป็นภัยพบัติและไม่ได้ประกาศเป็นภัยพิบัติ) บริษัทฯทำการจ่ายชดเชยตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินทุนประกันภัย
  3 เฉพาะภัยลมพายุ และแผ่นดินไหว ทุนประกันภัย 50,000 บาท หากประกาศเป็นภัยพิบัติจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  4 ชดเชยค่าที่พักชั่วคราวที่เกิดจากภัยพิบัติที่รัฐบาลประกาศเท่านั้น
  5 โจรกรรมต้องเกิดจากบุคคลภายนอก ซึ่งที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
  6 ภัยน้ำท่วม ลมพายุ ลูกเห็บ และแผ่นดินไหว บริษัทฯจะจ่ายชดเชยตามความ เสียหายจริงรวมกันไม่เกิน 10% ของวงเงินความคุ้มครอง (10% ของทุนประกันภัยตาม ข้อ 1 ที่ผู้เอาประกันภัยซื้อแผนความคุ้มครอง)
  7 เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ มิใช่สัญญาประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง และข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย