Home guard insurance

(จำนวนผู้เข้าชม : 1505)

Home Guard Insuarance หรือบ้านปลอดภัย 

        มุ่งให้ความคุ้มครองคลอบคลุมทั่วทุกด้าน ทั้งภัยธรรมชาติ หรือภัยเจตนา่ร้ายไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์สินภายในอาคาร ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในฐานะเจ้่าบ้าน และสวัสดิการเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตของผู้เอาประกัน /หรือสมาชิกในครอบครัว

เหมาะสำหรับ

-อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)

ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง

 
ความคุ้มครอง
หมวดที่1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากลมพายุ ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
1.2 คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
1.3

 

 • หมายเหตุ

  1. ไม่รับประกันห้องแถวไม้ และห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้ 

  2. ราคานี้ได้รวมภาษี อากรเรียบร้อยแล้ว

  3. ระยะเวลาคุ้มครอง 1ปี

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม