กรมธรรม์ P.A.PLUS

(จำนวนผู้เข้าชม : 2107)

ประกัน PA PLUS

ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ

ด้วยการคุ้มครองภาระหนี้ขณะพักรักษาตัว หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของผู้เอาประกัน อีกทั้งยังขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มสำหรับอีก 1 คนพิเศษ ของผู้เอาประกัน

ความคุ้มครองที่คุ้มค่า
   1.  คุ้มครองตามมาตรฐานของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
   2.  คุ้มครองภาระหนี้ที่ต้อง ผ่อนชำระในรอบประจำเดือนแทนผู้เอาประกัน ไม่ว่าจะเป็น
        ค่าบ้าน ค่ารถยนต์ เงินกู้ส่วนบุคคล หรือหนี้บัตรเครดิต หากต้องพัก รักษาตัวจากอุบัติเหตุ
        มากกว่า 30 วัน โดยรับภาระให้สูงสุดถึง 6 เดือน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาพักรักษาตัว
   3.  เงินก้อนเพื่อชำระ ภาระหนี้ กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
   4.  คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มให้กับ 1 คนพิเศษ ในครอบครัวของ ผู้เอาประกัน
        ในกรณีเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต*
 
 

 

คุ้มค่าที่สุดด้วยส่วนลดพิเศษ

1. อัตราเบี้ยพิเศษเมื่อซื้อพร้อมครอบครัว

2. อัตราเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร

3. ส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อพร้อมกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจ หรือมีกรมธรรม์ภาคใจกับบริษัท LMG

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
แผนความคุ้มครองหลักของกรมธรรม์
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง (อบ.1) 200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000 2,000,000
2. ทุพพลภาพถาวร 200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000 2,000,000
3. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย 100,000 150,000 200,000 250,000 500,000 500,000
4. การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000 200,000 250,000 500,000 500,000
5. การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
แผนความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ
1. ชดเชยภาระหนี้ที่ต้องผ่อนชำระเป็นประจำเดือน เช่น เงินกู้บ้าน รถยนต์ สินเชื่ออบุคคล สูงสุด / เดือน 20,000 ไม่เกิน6เดือน สูงสุด / เดือน 30,000 ไม่เกิน6เดือน สูงสุด / เดือน 40,000 ไม่เกิน6เดือน สูงสุด / เดือน 50,000 ไม่เกิน6เดือน สูงสุด / เดือน 50,000 ไม่เกิน6เดือน สูงสุด / เดือน 50,000 ไม่เกิน6เดือน
2. ชดเชยภาระหนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(นับรวมค่าชดเชยที่เกิดขึ้นในข้อ 1 และสูงสุดไม่เกินวงเงินตามแผน) 120,000 180,000 240,000 300,000 300,000 300,000
3. คุ้มครองอุบัติเหตุเสียชีวิต 1 คนพิเศษระบุโดยผู้เอาประกันภัย(ไม่รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้าย) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
อัตราเบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร)
ทุนประกันภัย 200,000 300,000 400,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000
กรมธรรม์ P.A. PLUS 950 1,350 1,750 2,800 4,000 4,000
กรมธรรม์ P.A. PLUS ซื้อแบบกลุ่มครอบครัว 850 1,200 1,550 2,500 3,600 3,600
กรมธรรม์ P.A. PLUS ซื้อแบบกลุ่มองค์กร (>50) 800 1,150 1,490 2,380 3,400 3,400
 • เงื่อนไขความคุ้มครองภาระหนี้

  1. ภาระหนี้ของผู้เอาประกัน ต้องเป็นหนี้จากสถาบันการเงินที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายว่าด้วยสถาบันการเงินองค์กรรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันอื่นที่บริษัทฯ เห็นสมควรและเป็นหนี้ผ่อนชำระเป็นประจำเดือนปรกติ เช่นค่าผ่อนบ้าน รถยนต์ เป็นต้น กรณีเป็นหนี้ค้างชำระบัตรเครดิต จะชดเชยจากยอดเงินขั้นต่ำที่เรียกเก็บตามใบแจ้งหนี้ โดยทุกภาระหนี้จะต้องมีเอกสารใบแจ้งหนี้แสดงเป็นหลักฐาน และเป็นชื่อของผู้เอาประกันภันเท่านั้น

  2. บริษัทฯ จะคุ้มครองภาระหนี้ กรณีผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุและต้องพักรักษาตัวตามคำแนะนำของแพทย์มากกว่า 30 วัน ภาระหนี้โดยรวมชดเชยสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ขึ้นอยู่กับระยะพักรักษาตัว

  ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

       กรมธรรม์นี้ ยกเว้นการคุ้มครองสำหรับการฆ่าตัวตาย การติดต่อของเชื้อโรคและการรักษาทางยา หรือการผ่าตัดที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ การแท้งลูก การเข้ารับราชการเป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร การแข่งขัน หรือการเล่นกีฬา อันตรายบางประเภท การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา / ยาเสพติด การก่ออาชญากรรม เป็นต้น

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม