PA First

(จำนวนผู้เข้าชม : 3750)

โปรโมชั่นประจำเดือน - PA โดนใจ

- ราคาสบายกระเป๋า

- ไม่ต้องสำรองจ่าย

- อุบัติเหตุ / ครั้ง 10,000 บาท

 

รายละเอียดความคุ้มครอง PA First
แผนความคุ้มครองและเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายปี ทุนประกันภัย
รายละเอียดความคุ้มครอง
1.) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ 1) 100,000
2.) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000
3.) ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ (รวมการขับขี่หรือโดยสารหรือรถจักรยานยนต์) 10,000
อัตราเบี้ยประกันภัย (รวมอากร) 450
อัตราเบี้ยประกันภัย (รวมอากร) 450.00
 • คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

  1. มีอายุระหว่าง 16-60ปี

  2. อาชีพ : ชั้นอาชีพ 1 และ 2 ซึ่งได้แก่พนักงานประจำในสำนักงาน พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่นอกสำนักงานเป็นครั้งคราว หรือพนักงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรบ้างเป็นบางครั้ง เจ้าของกิจการและอาชีพอื่นๆ ที่จัดอยุ่ในชั้นอาชีพที่ 1 และ 2 ตามที่กล่าวมา และไม่ได้ระบุในอาชีพยกเว้น

  3. แจ้งเอาประกันภัยพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และ กรอก application

  4. อาชีพยกเว้นที่ไม่สามรถเข้า Packge

  - คนงานก่อสร้าง ผู้ใช้แรงงานทุกประเภท เช่น กรรมกรท่าเรือ เป็นต้น

  - ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ประเภท ช่างไฟฟ้าทุกประเภท ช่างเชื่อม ช่างอุตสาหกรรมหนักทุกชนิด โรงโม่หิน โรงหล่อเหล็ก โรงคัดแยกขยะ ช่างในเหมืองแร่ ช่างเกี่ยวกับเมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย

  - ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร (ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปราม และจราจร)

  - ผู้ที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับขับขี่รถจักรยายนต์เป็นประจำ เช่น มอเตอร์ไซต์รับจ้าง , พนักงานจัดส่ง เอกสาร เป็นต้น

  - พระภิกษุสงฆ์

  - พนักงานทำความปลอดภัย

  - พนักงานทำควมาสะอาดกระจกหน้าต่างอาคารสูง

  - พนักงานการไฟฟ้าที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูง

  - นักการเมืองท้องถิ่น อบต. อบจ. สว. สมาชิกเทศบาล

  - ผู้ทำงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน เหมือง ขุดอุโมงค์ ท่อน้ำ

  - นักกีฬาอาชีพ

  - ผุ้ที่มีภูมิลำเนา อยู่อาศัย หรือทำงาน ใน เขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมคะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม