Top Shield สูตรลับความสำเร็จ 18:10:2

(จำนวนผู้เข้าชม : 330)

Top Shield สูตรลับความสำเร็จ 18:10:2 ผลผลิตงอกงาม โตได้เต็มวัย ไร้แมลงรบกวน

นำส่งผลงานตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2559
(อนุมัติและชำระเบี้ยภายใน 21 สิงหาคม 2559)

ผลประโยชน์พื้นฐานที่ให้ความคุ้มครอง:
 - การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
 - ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปสำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ผลประโยชน์พิเศษที่ให้ความคุ้มครอง
 - การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
 - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 - ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสาธารณะ
 - ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์-อาทิตย์
 - จำนวนเอาประกันภัยเพิ่มสำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับการเพิ่มจำนวนเงินประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) โดยอัตโนมัติในปีต่ออายุร้อยละ 5 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยปีแรก ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยเฉพาะที่ปรับเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยปีแรก
 - การชดเชยรายได้ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (คุ้มครองสูงสุดถึง 265 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

คุณสมบัติของผู้ประกันภัย
 - อายุตั้งแต่ทารกอายุ 1 เดือน-60 ปี และอายุ 61-65 ปี
 - สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี
 - มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด

อาชีพที่รับประกันภัย: อาชีพชั้น 1-2
   เจ้าของผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ หรืองานจัดการ งานเสมียน หรืองานขายในธุรกิจ หรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำสำนักงาน หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราวรวมถึงบางครั้งทำงานใช้เครื่องจักร หรือทำงานกลางแจ้ง เช่น ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก เลขานุการ เสมียน พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานบัญชี พนักงานรับโทรศัพท์ แคชเชียร์ แม่บ้าน เจ้าของกิจการ ร้านค้า พนักงานขายของหน้าร้าน-ห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า ช่างเขียนแบบ ช่างเขียนภาพ ผู้ออกแบบเสื้อผ้า แพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ครู อาจารย์ นักแต่งเพลง ครูสอนดนตรี ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย นักวิชาการ นักตกแต่งภายใน ช่างเจียรนัยเพชรพลอย ช่างซ่อมกุญแจ พ่อครัว แม่ครัว ช่างทอง ช่างภาพอิสระ ช่างเขียนป้ายโฆษณา เกษตรกร คนทำสวน วิศวกรประจำสำนักงาน เป็นต้น

อาชีพที่ไม่รับประกันภัย
   แอร์โฮสเตส สจ๊วต กัปตัน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย นักการเมือง ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี นักกีฬา กรรมกรแบกหาม คนงานก่อสร้าง พนักงาน/คนงานขุดเจาะน้ำมันหรือเหมืองแร่ พนักงานทำความสะอาดอาคารสูง ชาวประมง พนักงานส่งของหรือเอกสารที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในการทำงาน พนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์รับข้าง คนขับรถบรรทุกน้ำมัน แก๊ส วัตถุอันตรายต่างๆ พนักงานขับเรือโดยสาร นักเรียนอาชีวะ (ช่างกล)

*หมายเหตุ อาชีพที่นอกเหนือจากดังกล่าวข้างต้นนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติม

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) 1,000,000 500,000
ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสาธารณะ
1,000,000 500,000
ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์-อาทิตย์
1,000,000 500,000
การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย 500,000 250,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 500,000 250,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 50,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ
(สูงสุด 365 วัน) วันละ
1,000 500
ผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และ
บาดเจ็บอวัยวะภายใน
20,000 10,000
อายุระหว่าง 1 เดือน-60 ปี 3,888 2,488
อายุระหว่าง 61-65 ปี 4,688 2,988
ต่ออายุกรมธรรม์ อายุระหว่าง 66-70 ปี 5,088 3,288
ต่ออายุกรมธรรม์ อายุระหว่าง 71-75 ปี 5,488 3,488
ต่ออายุกรมธรรม์ อายุระหว่าง 76-80 ปี 5,888 3,888
 • ข้อยกเว้นที่สำคัญ
  ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย การติดเชื้อโรคที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การฆ่าตัวตาย การแท้งลูก การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด การก่ออาชญากรรม ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการ โดยสายการบินพาณิชย์ ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย เป็นต้น

  เอกสารฉบับนี้มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมคะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม