กรมธรรม์คุ้มครองสัญญาการค้ำประกันลูกจ้าง

(จำนวนผู้เข้าชม : 1324)

       เพื่อความสะดวกในการเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ "ไม่ต้องวิ่งเต้นหาคนค้ำประกัน หรือหาเงินก้อนมาค้ำประกันให้กับตนเอง"

       คุ้มครอง ความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง และความรับผิดตามสัญญาจ้างของลูกจ้าง

       นายจ้าง มีหลักประกันเมื่อเกิดความเสียหาย ได้รับการชดใช้ทันที ไม่ต้องรอคดีสิ้นสุด

       ลูกจ้าง สะดวก แจ้งเอาประกันผ่าน HR ไม่ต้องวิ่งเต้นหาคนค้ำประกัน หรือวางเงินก้อนไว้กับนายจ้าง

       กรมธรรม์นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่เข้าทำงาน หรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ในองค์กรต่างๆ แต่ไม่สะดวกที่จะหาคนค่ำประกันหรือไม่มีเงินก้อนใหญ่มาค้ำประกันให้กับตนเอง

       ความคุ้มครอง
       หมวดที่ 1 คุ้มครองความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
              บริษัท จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างตามความเสียหายจริง จากการกระทำอันเป็น การฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของบุคคลผู้เอาประกันภัยในระหว่างระยะเวลาการประกันภัย โดยได้มีการตรวจพบในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย

       หมวดที่ 2 คุ้มครองความรับผิดตามสัญญาของลูกจ้าง
              บริษัท จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบุคคลผู้เอาประกันภัยให้แก่นายจ้างเป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่า ความเสียหายต่อทรัพย์สินของนายจ้างที่เกิดจาก การกระทำของบุคคลผู้เอาประกันภัยในทางการที่จ้าง หรือได้รับมอบหมาย ซึ่งในสัญญาจ้างระบุให้ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง

       ข้อดีของกรมธรรม์ ฝ่ายนายจ้าง
              - มีหลักประกันเมื่อเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของลูกจ้าง ทั้งกรณีทุจริตและทำผิดสัญญาจ้าง
              - ได้รับการชดใช้ทันทีไม่ต้องรอดำเนินคดีหรือฟ้องศาล
              - ไม่ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากลูกจ้างไม่มีเงินค้ำหรือบุคคลค้ำประกัน
              - สามารถกำหนดวงเงินค้ำประกันที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้ตามหน้าที่ของลูกจ้างนั้นๆ

       ข้อดีของกรมธรรม์ ฝ่ายลูกจ้าง
              - ไม่ต้องวิ่งเต้นหาเงินหรือบุคคลมาค้ำประกันการทำงาน
              - ไม่ต้องวางเงินก้อนของตนเองไว้กับนายจ้าง
              - สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยาก สามารถแจ้งเอาประกันผ่านนายจ้าง
              - มีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเมื่อออกจากงานในระหว่างปีที่กรมธรรม์คุ้มครอง
              - เริ่มทำงานได้ทันที

 

รายละเอียดความคุ้มครอง วงเงินค้ำประกัน 50,000.- วงเงินค้ำประกัน 100,000.- วงเงินค้ำประกัน 200,000.-
เบี้ยประกันภัย*(บาท/คน/ปี)
ลักษณะอาชีพ และอัตราเบี้ยประกันภัย
1. พนักงานทั่วไปที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน (ยกเว้นพนักงานหน้าที่ตาม 2,3)
จำนวนตั้งแต่ 20 - 50 คน 1,000 2,000 3,000
จำนวนตั้งแต่ 51 - 100 คน 900 1,600 2,600
จำนวนตั้งแต่ 101 - 500 คน 850 1,500 2,400
จำนวนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป 750 1,300 2,200
2. พนักงานควบคุมสต็อก พนักงานการเงิน พนักงานขายที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักงาน
จำนวนตั้งแต่ 20 - 50 คน 1,500 2,700 5,000
จำนวนตั้งแต่ 51 - 100 คน 1,300 2,500 4,400
จำนวนตั้งแต่ 101 - 500 คน 1,200 2,200 4,000
จำนวนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป 1,100 2,000 3,500
3. พนักงานที่ปฏิบัติงานภายนอกสำนักงาน และเกี่ยวข้องกับการเก็บเงิน
จำนวนตั้งแต่ 20 - 50 คน 1,800 3,400 6,250
จำนวนตั้งแต่ 51 - 100 คน 1,650 3,100 5,500
จำนวนตั้งแต่ 101 - 500 คน 1,500 2,750 5,000
จำนวนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป 1,350 2,500 4,350
0.00 0.00 0.00
 • หมายเหตุ
  1. ลูกจ้างเป็นผู้จ่ายชำระค่าเบี้ยประกันภัย โดยทางบริษัทฯ จะออกกรมธรรม์สัญญาการค้ำประกันลูกจ้าง พร้อมหนังสือรับรองให้บริษัทนายจ้างใช้เป็นหลักประกัน แทนเงินหรือผู้ค้ำประกัน
  2. ค่าเบี้ยประกันภัย คิดจาก ทางบริษัทฯ จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากวงเงินคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ของลูกจ้างและลักษณะธุรกิจของนายจ้าง
  3. เบี้ยประกันภัยที่จ่าย จะเป็นเบี้ยประกันภัยต่อปี ถ้าลูกจ้างยังคงทำงานกับนายจ้างอยู่ จะต้องต่ออายุกรมธรรม์ และเสียเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ โดยทางบริษัทฯ จะส่งใบเตือนให้เมื่อใกล้ถึงกำหนดต่ออายุ

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมคะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม