Home | ประกันภัย

 หน้าแรก  /  ประกันภัย  /  ประกันอุบัติเหตุ  /  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) (จำนวนผู้เข้าชม : 465)

หมวดหมู่ : ประกันอุบัติเหตุ / แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี)
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจได้ที่ Hotline : 02-255-9683, 085-082-1474, 080-814-5007

รายละเอียดประกันนี้

 

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000
3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) 5,000
4. ผลประโยชน์การชดเชยกายอุปกรณ์ เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 วัน) ตลอดระยะเวลาประกันภัย 5,000
5. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 20 วันตลอดระยะเวลาประกันภัย 200 บาทต่อวัน
เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) 300.00

Line id : @first_insurance เพิ่มเพื่อน

โทร : 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

E-mail : prakan.biz@gmail.com

กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมคะ

ข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
- การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ
- การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
- การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
- การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
- การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ (ทั้งนี้ไม่นำมาบังคับใช้สำหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย)
- การแท้งลูก (ทั้งนี้ไม่นำมาบังคับใช้สำหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย)
- สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวาย ถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน 
- อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ
- ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญา ที่กระทำโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด 
- การก่อการร้าย

* เบี้ยประกันภัยนี้รวมภาษีและอากรแสตมป์แล้ว

* สามารถทำประกันภัยได้สูงสุดคนละ 2 ฉบับ