กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

(จำนวนผู้เข้าชม : 1372)

อัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี)
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

 

รายละเอียดความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000
3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) 5,000
4. ผลประโยชน์การชดเชยกายอุปกรณ์ เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 วัน) ตลอดระยะเวลาประกันภัย 5,000
5. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 20 วันตลอดระยะเวลาประกันภัย 200 บาทต่อวัน
เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) 300.00
 • ข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
  - การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ
  - การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
  - การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
  - การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  - การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ (ทั้งนี้ไม่นำมาบังคับใช้สำหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย)
  - การแท้งลูก (ทั้งนี้ไม่นำมาบังคับใช้สำหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย)
  - สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวาย ถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน 
  - อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ
  - ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญา ที่กระทำโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด 
  - การก่อการร้าย

  * เบี้ยประกันภัยนี้รวมภาษีและอากรแสตมป์แล้ว

  * สามารถทำประกันภัยได้สูงสุดคนละ 2 ฉบับ

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม