ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ

(จำนวนผู้เข้าชม : 1112)

นักเรียนและนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างที่ศึกษาและเดินทางอยู่ในต่างประเทศ

เงื่อนไขการรับประกัน

·      อายุตั้งแต่ 15 – 45 ปี ที่สมัครเข้าศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานอกประเทศถิ่นฐาน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้จดทะเบียนและได้รับการรับรองวิทยฐานะจากทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ โดยเข้าศึกษาแบบเต็มเวลา รวมทั้งการศึกษาสายอาชีพด้วย เช่น การเรียนประกอบอาหาร การตัดเย็บเสื้อผ้า การจัดดอกไม้ เป็นต้น

·     ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนานถึง 90 วัน ในระหว่างกลับมาเยี่ยมบ้านในประเทศไทยในกรณีที่กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีขึ้นไป

·     ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวการเดินทาง (ครั้ง) / ปี

·     สามารถซื้อหรือต่ออายุในขณะที่ผู้เอาประกันภัยศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

·     ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 2 ปีต่อกรมธรรม์ 1 ฉบับ

จุดเด่นของแผนประกันภัย

1.   ลือกซื้อได้ 3 แผน คือ Platinum Plan, Premier Plan และ Basic Plan

2.   นำเสนอความคุ้มครองใหม่ล่าสุด เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของท่านผู้ปกครอง
- ผลประโยชน์ชดเชยในกรณีที่จำเป็นต้องหยุดพักการเรียนกะทันหัน
- ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
- ผลประโยชน์ชดเชยการถูกทำร้ายร่างกายจากอาชญากรรม

3.   สามารถดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขณะที่ผู้เอาประกันภัยศึกษาอยู่ต่างประเทศ

4.   ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

5.   ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

6.   ให้ความคุ้มครองตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ขณะที่อยู่นอกประเทศไทย

 

รายละเอียดความคุ้มครอง Platinum Plan Premier Plan Basic Plan
ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
1. ผลประโยชน์ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 5,000,000 2,000,000 1,500,000
2. ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน 300,000 250,000 150,000
3. ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย 300,000 250,000 150,000
4. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 3,000,000 2,000,000 1,500,000
5. ผลประโยชน์ชดเชยการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนาและผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา 5,000,000 4,000,000 3,000,000
6. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของบริษัทขนส่ง 80,000 40,000 20,000
• ความรับผิดส่วนแรกของการเรียกร้องค่าสินไหมแต่ละครั้ง 500 500 500
• จ่ายสูงสุดต่อชิ้น/ คู่/ ชุด 8,000 4,000 2,000
7. ผลประโยชน์ชดเชยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในต่างประเทศ 5,000,000 4,000,000 2,000,000
8. ผลประโยชน์ชดเชยสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากการถูกทำร้ายร่างกายจากอาชญากรรม 1,500,000 1,000,000 750,000
ระยะเวลาประกันภัย เบี้ยประกันภัย (บาท)
ไม่เกิน 6 เดือน 20,607 10,422 7,524
ไม่เกิน 12 เดือน 41,212 20,842 15,046
ไม่เกิน 18 เดือน 61,819 31,264 22,568
ไม่เกิน 24 เดือน 82,424 41,684 30,090
 • บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน คือ ศูนย์ที่ให้บริการข้อมูล , คำแนะนำ , คำปรึกษา แก่ผู้เอาประกันภัยในขณะที่อยู่ในต่างประเทศ ในเรื่องดังต่อไปนี้:

  ·     การให้บริการทางด้านข้อมูลก่อนการเดินทาง

  ·     การให้บริการหรือคำปรึกษาทางด้านการแพทย์

  ·     การให้คำแนะนำในส่วนของกระเป๋าเดินทาง

  ·     การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

  ·     การให้บริการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และส่งศพกลับประเทศ

  ·     การให้บริการในกรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วน

  ·     การให้บริการในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

  ·     การให้บริการทั่วไป 

  ผู้เอาประกันภัยสามารถโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทางมายังศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อขอรับคำแนะนำในกรณีฉุกเฉิน ที่หมายเลขโทรศัพท์ (662) 649 1346

  เบี้ยประกันดังกล่าว  รวม ภาษี (2.75%) และอากร (0.4%) เรียบร้อยแล้ว

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม