ประกันคุ้มภัย สำหรับรถใช้ส่วนบุคคล (ยกเว้นรถรับจ้างหรือให้เช่า) - รถเก๋ง

(จำนวนผู้เข้าชม : 940)

ประเภท 3

สำหรับรถใช้ส่วนบุคคล ยกเว้นรถรับจ้างหรือให้เช่า

 

รายละเอียดความคุ้มครอง รถเก๋ง (110)
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/คน) 300,000
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 10,000,000
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000
1.2.1 ความเสียหายส่วนแรก (บาท/ครั้ง) ไม่มี
2. รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์ (บาท/ครั้ง) ไม่คุ้มครอง
2.1.1 ความเสียหายส่วนแรก (บาท/ครั้ง) ไม่มี
2.2 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) ไม่คุ้มครอง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)
3.1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ก) ผู้ขับขี่ (บาท) 50,000
ข) ผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000 (6 คน)
3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน) 50,000 (7 คน)
3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.) (บาท/ครั้ง) 100,000
ประกันภัย (รวม พ.ร.บ. ภาษีอากร) 2,500.00
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม