First Care 2+ Special สุดคุ้ม

(จำนวนผู้เข้าชม : 1074)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย
  • 1.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110) กรณี 120 สามารถเพิ่มชื่อกรรมการเป็นผู้เอาประกันภัยร่วม โดยใช้รหัส 110
  • 1.2 รถบรรทุก ไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320)
 2. อายุรถที่รับประกันภัย ไม่เกิน 15 ปี (มูลค่ารถยนต์ ณ วันทำประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่า 100,000.- บาท)
 3. รับประกันภัยเฉพาะกลุ่ม 3,4 และ 5
 4. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้สำหรับรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า เท่านั้น
 5. ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย
 6. เอกสารประกอบการรับประกันภัย หน้าตาราง กธ.เดิม หรือ ใบเตือนต่ออายุ ยกเว้น รถป้ายแดง
 7. อัตราเบี้ยประกันดังกล่าวไม่รวม พ.ร.บ.
 8. ลูกค้าสามารถเลือกทุนประกันภัยที่ต้องการ แต่ไม่เกิน 80% ของราคา ณ วันทำประกันภัย

 

รายละเอียดความคุ้มครอง รหัส 110 รหัส 320
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ต่อคน 500,000 ต่อคน 500,000
ต่อครั้ง 10,000,000 ต่อครั้ง 10,000,000
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อครั้ง 1,000,000 ต่อครั้ง 1,000,000
2. ความเสียหายต่อรถยนต์
2.1 สูญหาย / ไฟไหม้ การชนกับยานพาหนะทางบก 100,000 100,000
2.2 ภัยธรรมชาติ 100,000 100,000
3. เอกสารแทบท้ายภัยเพิ่ม
3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)
ผู้ขับขี่ 1 คน คนละ 50,000 คนละ 50,000
ผู้โดยสาร รหัส 110 (6 คน) คนละ 50,000 คนละ 50,000
รหัส 320 (2 คน) 50,000 50,000
3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) คนละ 50,000 คนละ 50,000
3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) 250,000 250,000
ทุนประกันภัย 100,000 100,000
เบี้ยรวมภาษีอากร 7,900.00 7,900.00
 • หมายเหตุ

  - ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (Deduct)

  - คุ้มครองภัยก่อการร้าย

  - คุ้มครองภัยธรรมชาติ ประกอบด้วยภัยที่เกิดจาก น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ และลูกเห็บ

  - ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Auto assist)

  - *คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งมากับตัวรถโดยโรงงานประกอบรถยนต์ ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมภายหลัง

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม