First Safe Guard 3+

(จำนวนผู้เข้าชม : 1192)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (110) / รถยนต์โดยสาร (210) ไม่เกิน 12 ที่นั่ง ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท รถยนต์กระบะบรรทุก (320) น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน
 2. รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น ยกเว้นรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 3. ไม่รับประกันรถยนต์ยี่ห้อ Audi, BMW, Volk, Volve, รถ Sport, รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่นที่นำเข้า, รถดัดแปลงสภาพ รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม เช่น โครงเหล็กหรือหลังคาหรือมีเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุกหรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
 4. รถยนต์ยี่ห้อ Benz - รับประกันได้
 5. มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย
 6. ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานของโรงงาน
 7. ซ่อมอู่ประกัน
 8. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นเบี้ยประกันภัยพิเศษแบบ Fixed Rate หากปีต่ออายุมีอัตราค่าสินไหมต่ำกว่า 50% ลดเบี้ยสูงสุด 500 บาท
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสภาพรถตามที่เห็นเหมาะสม
 10. ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 

รายละเอียดความคุ้มครอง เซฟการ์ด 3+
ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายบุคคลภายนอก 500,000 ต่อคน / 10,000,000 ต่อครั้ง
ความรับผิดต่อทรัพย์สิน บุคคลภายนอก 1,000,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง) 100,000 ต่อคน
ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง) 100,000 ต่อคน
การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 ต่อครั้ง
น้ำท่วม 100,000
ทุนประกันภัย 100,000
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร) 7,900.00
 • หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้น จะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กรณีที่มีข้อความใดในเอกสารฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม