Home | ประกันภัย

 หน้าแรก  /  ประกันภัย  /  ประกันอุบัติเหตุ  /  แผนประกันภัย iBike

แผนประกันภัย iBike (จำนวนผู้เข้าชม : 209)

หมวดหมู่ : ประกันอุบัติเหตุ / ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชนก็เคลม เจ็บก็จ่าย

คุ้มครอง

1. จักรยานพัง หรือเสียหาย
2. จักรยานล้มคุณเจ็บ
3. จักรยานชนทรัพย์สินเสียหาย

เบี้ยเริ่มต้น 390 บาทต่อปี

คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจได้ที่ Hotline : 02-255-9683, 085-082-1474, 080-814-5007

รายละเอียดประกันนี้

 

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

iBike

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายสิ้นเชิงต่อรถจักรยาน
1.1 จากการลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะอย่างชัดเจน การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ตามทุนประกันที่คำนวณได้
1.2 จากอุบัติเหตุทั่วไป ตามทุนประกันที่คำนวณได้
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายบางส่วนต่อวงล้อและ/หรือโครงรถจักรยานเนื่องจากอุบัติเหตุ (ไม่รวมยางรถจักรยาน) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 50% ของทุนประกันข้อ 1 (ต่อปีกรมธรรม์)
3. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) สำหรับผู้เอาประกัน
3.1 จากอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยาน 500,000
3.2 จากอุบัติเหตุทั่วไป 250,000
4. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยาน
4.1 ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ หรือนามัยของบุคคลภายนอก (ต่อคน/ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 50,000
4.2 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ต่อออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 50,000
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้เอาประกัน
1. จากอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยาน 50,000
2. จากอุบัติเหตุทั่วไป 25,000
ราคารถจักรยาน (ขั้นต่ำ) 10,000
ราคารถจักรยาน (ขั้นสูง) 10,000
ทุนประกันภัย 8000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 1,950.00

Line id : @first_insurance เพิ่มเพื่อน

โทร : 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

E-mail : prakan.biz@gmail.com

กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมคะ

เงื่อนไขในการรับประกันภัย 1

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 15-65 ปีบริบูรณ์
 2. ราคารถจักรยานต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องแสดงรูปถ่ายของรถจักรยานคันที่เอาประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอเอาประกันภัย
 4. แผนประกันภัยนี้ ไม่รับประกันภัยรถจักรยานประเภทดังต่อไปนี้
  1. จักรยานผาดโผน (Bicycle Motocross - BMX)
  2. จักรยานเสือหมอบแบบแข่งความเร็วจับเวลา (Time Trial)
  3. จักรยานปั่นหลายคน (Tandem)
  4. จักรยานล้อเดียว
 5. ความคุ้มครองและเงื่อนไขในการรับประกันภัย อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ความคุ้มครองข้อที่ 3. และค่ารักษาพยาบาล ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 7. ความคุ้มครองข้อที่ 3. และค่ารักษาพยาบาล บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุทั่วไปหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะขับขี่รถจักรยานเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น