Tokyo Marine คุ้มครองยานยนต์ ประเภท 1 ปี 2560 (ซ่อมห้าง)

(จำนวนผู้เข้าชม : 1046)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. พิจารณารับทุนประกันไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่ารถยนต์ ณ วันทำประกันภัย
 2. อัตราเบี้ยใช้สำหรับรุ่นรถที่ระบุไว้เท่านั้น
 3. ตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัย
 4. ลักษณะการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช้ รับจ้างหรือ ให้เช่า และไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งดัดแปลงหรือโหลดเตี้ย
 5. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ไม่รวมพรบ. 645.21 บาท
 6. อัตราเบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากรแล้ว
 7. เบี้ยข้างต้นมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1/1/2560 - 30/6/2560

 

 

รายละเอียดความคุ้มครอง ซ่อมห้าง Honda Brio Honda Freed Mitsubishi Arrrage Mitsubishi Mirage Nissan March Nissan Almera Suzuki Swift Suzuki Ciaz Ford Fiesta
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย 2,000,000 บาท/คน
หรืออนามัยบุคคลภายนอก 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน บุคคลภายนอก 2,500,000 บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01)
ผู้ขับขี่ 1 คน 200,000 บาท
ผู้โดยสาร / คน 200,000 (4 คน)
ค่ารักษาพยาบาล / คน 200,000 (5 คน)
การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง 300,000 บาท
รถในความคุ้มครอง -
อายุรถ - ทุนประกันภัย | ซ่อมห้าง ทุนประกันภัย | ซ่อมห้าง ทุนประกันภัย | ซ่อมห้าง ทุนประกันภัย | ซ่อมห้าง ทุนประกันภัย | ซ่อมห้าง ทุนประกันภัย | ซ่อมห้าง ทุนประกันภัย | ซ่อมห้าง ทุนประกันภัย | ซ่อมห้าง ทุนประกันภัย | ซ่อมห้าง
2 ปี - 270,000 - 300,000 | 14,500 520,000 - 570,000 | 18,500 320,000 - 350,000 | 17,000 310,000 - 340,000 | 16,500 310,000 - 340,000 | 14,500 370,000 - 400,000 | 16,900 380,000 - 410,000 | 17,500 430,000 - 440,000 | 18,000 350,000 - 410,000 | 15,500
3 ปี - 250,000 - 280,000 | 14,000 450,000 - 470,000 | 17,000 280,000 - 310,000 | 16,500 280,000 - 310,000 | 16,000 290,000 - 310,000 | 14,000 320,000 - 350,000 | 16,000 340,000 - 360,000 | 16,500 - 300,000 - 390,000 | 15,000
4 ปี - 220,000 - 240,000 | 13,500 430,000 - 450,000 | 16,900 250,000 - 290,000 | 16,000 230,000 - 270,000 | 15,500 270,000 - 300,000 | 14,000 270,000 - 300,000 | 15,000 290,000 - 310,000 | 15,500 - 290,000 - 350,000 | 14,500
5 ปี - 200,000 - 210,000 | 13,000 380,000 - 400,000 | 16,500 - 190,000 - 240,000 | 15,000 250,000 - 270,000 | 14,000 230,000 - 260,000 | 14,500 260,000 - 280,000 | 15,000 - 250,000 - 310,000 | 14,000
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม