Cats & Dogs แบบมีไมโครชิพ

(จำนวนผู้เข้าชม : 700)

แทนความห่วงใย... ให้เจ้าเพื่อนแท้ของคุณ

ไม่ต้องกังวล หรือเป็นห่วงในความซนและความซ่าของเขาอีกต่อไป ด้วยประกันภัยสำหรับสุนัขและแมว

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 2,600 บาท

* เงื่อนไขในการพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยเท่านั้น

 

มั่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบถ้วน ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

 • - เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
 • - ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
 • - ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
 • - ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศ เพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
 • - ค่าวัคซีนป้องกันโรค (เฉพาะแผน 1-3)

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4
1. เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย 20,000 10,000 10,000 10,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 5,000 3,000 2,000
3. ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
- ต่อการรักษาแต่ละครั้ง 5,000 5,000 3,000 1,000
- สูงสุดต่อปี 25,000 25,000 15,000 5,000
4. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อครั้งต่อปี)
- ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อครั้งต่อปี) 10,000 10,000 10,000 10,000
- ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อครั้งต่อปี) 1,000 1,000 1,000 1,000
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย (ต่อครั้งต่อปี) 25,000 10,000 10,000 5,000
6. ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง (ต่อปี) 500 500 500 0
7. ค่าฝังไมโครชิพ * (จ่าย 50% ของค่าใช้จ่ายจริง ไม่เกินต่อปี) 250 250 250 250
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 6,049.77 4,281.07 3,536.40 2,419.91
อากร (0.4%) 25.00 18.00 15.00 10.00
ภาษี (7%) 425.23 300.93 248.60 170.09
เบี้ยประกันภัยรวม 6,500.00 4,600.00 3,800.00 2,600.00
 • * คุ้มครองเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่ฝังไมโครชิพมาแล้ว ไม่เกินกว่า 30 วัน ก่อนทำประกันภัย

  เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • - สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 7 ปี
  • - สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการ หรือเจ็บป่วย (ดูจากใบรับรองตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง)
  • - สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
  • - สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามประเภทโรคและกำหนดตามมาตรฐาน
  • - จำนวนกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ/ สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
  • - กรณีทำประกันแบบฝังไมโครชิพ สัตว์เลี้ยงจะต้องได้รับการฝังไมโครชิพมาแล้ว ไม่เกินกว่า 30 วัน

   

  ข้อยกเว้นสำคัญ

  1. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในช่วง 60 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยใหม่เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  2. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
  3. การถูกฆ่าโดยเจตนา ถูกวางยาพิษ หรือถูกกลั่นแกล้ง
  4. โรคระบาดของสัตว์เลี้ยง
  5. ภาวะโรคขาดอาหาร หรือการจัดเก็บอาหารสัตว์ไม่ถูกสุขลักษณะ
  6. การอยู่รวมกันที่แออัด การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม