PA Perfect

(จำนวนผู้เข้าชม : 761)

 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 2. ผลประโยชน์ในการรับค่ารักษาพยาบาล
 3. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาพยาบาล
 4. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
- อุบัติเหตุทั่วไป 200,000 500,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000
- การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 200,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 250,000 500,000 1,000,000 1,500,000
- อุบัติเหตุสาธารณะ 400,000 1,000,000 2,000,000 4,000,000 6,000,000
- การนัดหยุดงาน การจราจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 100,000 250,000 500,000 1,000,000 1,000,000
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000 50,000 100,000 150,000 150,000
1. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) - 500 1,000 1,500 2,000
2. ผลประโยชน์ค้าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
เบี้ยประกันภัยรายปี
สำหรับชั้นอาชีพ 1, 2 750 1,600 3,000 4,400 6,100
สำหรับชั้นอาชีพ 3 750 1,600 - - -
 • ** หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรและภาษีแล้ว

  คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

  1. มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปีบริบูรณ์ (สัญชาติไทย)
  2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ ณ วันที่ขอเอาประกันภัย
  3. ไม่ได้ประกอบอาชีพ คนขับรถรับจ้าง คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พนักงานดับเพลิง กรรมกร คนงานก่อสร้าง นักบิน ลูกเรือ ชาวประมง ยาม ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยคนทำงานในเหมือง หรือในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิด ประทัด ดอกไม้เพลิง
  4. ชั้นอาชีพ ขั้นที่ 1, 2 หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพด้านการบริหารหรือด้านการจัดการ ซึ่งทำงานประจำในสำนักงาน หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว
  5. ชั้นอาชีพขั้นที่ 3 หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพในด้านช่างหรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ

   

  คำเตือน

  1. ผู้ซื้อความทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  2. เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม