Home | ประกันภัย

 หน้าแรก  /  ประกันภัย  /  ประกันอุบัติเหตุ  /  PA Safe & Save

PA Safe & Save (จำนวนผู้เข้าชม : 80)

หมวดหมู่ : ประกันอุบัติเหตุ / ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

จุดเด่น

  1. คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายจากการก่อการร้าย อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  2. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วันตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
  3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย

คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจได้ที่ Hotline : 02-255-9683, 085-082-1474, 080-814-5007

รายละเอียดประกันนี้

 

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

แผนที่ 1

แผนที่ 2

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จาก
- อุบัติเหตุทั่วไป 300,000 200,000
- การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 150,000 100,000
- การก่อการร้าย 100,000 100,000
- อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000 100,000
2. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อวัน (สูงสุด ไม่เกิน 30 วันตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) - 300
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิต - 10,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรต่อปี (บาท) 399.00 599.00

Line id : @first_insurance เพิ่มเพื่อน

โทร : 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

E-mail : prakan.biz@gmail.com

กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมคะ

** หมายเหตุ : หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 120 วัน จากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามข้อตกลงคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย แต่บริษัทณ จะคืนค่าเบี้ยประกันในส่วนของข้อตกลงนี้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอเอาประกันภัย (ต่ออายุได้ถึงอายุ 65 ปีบริบูรณ์)
  2. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดพิการ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ณ วันที่ขอเอาประกันภัย
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น

 

คำเตือน

  1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  2. เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด