สัญญาค้ำประกันลูกจ้าง

(จำนวนผู้เข้าชม : 512)

จุดเด่น  กรมธรรม์นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่เข้าทำงาน หรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ในองค์กรต่าง ๆ แต่ไม่สะดวกที่จะหาคนค้ำประกันหรือไม่มีเงินก้อนใหญ่มาค้ำประกันให้กับตนเอง

ข้อดีของกรมธรรม์: ฝั่งนายจ้าง

• มีหลักประกันเมื่อเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของลูกจ้าง ทั้งกรณีทุจริตและทำผิดสัญญาจ้าง

• ได้รับการชดใช้ทันทีไม่ต้องรอดำเนินคดีหรือฟ้องศาล

• ไม่ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากลูกจ้างไม่มีเงินค้ำหรือบุคคลค้ำประกัน

• สามารถกำหนดวงเงินค้ำประกันที่สูงขึ้นและสอดคล้องตามตำแหน่งและหน้าที่ของลูกจ้าง

ข้อดีของกรมธรรม์ฝั่งลูกจ้าง

• ไม่ต้องวิ่งเต้นหาเงินหรือบุคคลมาค้ำประกันการทำงาน

• สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยาก สามารถแจ้งเอาประกันผ่านนายจ้าง

• ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเมื่อออกจากงานในระหว่างปีที่กรมธรรม์คุ้มครอง

• เริ่มทำงานได้ทันที

 

รายละเอียดความคุ้มครอง
หมวดที่ 1 การคุ้มครองความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินที่เสียหายไปจริงโดยตรงจากการกระทำอันเป็นการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือลักทรัพย์ โดยลูกจ้างในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย และในระหว่างระยะเวลาต่อเนื่องกัน โดยไม่ขาดระยะของการว่าจ้างตามที่กำหนดในสัญญาว่าจ้างและที่เกี่ยวกับหน้าที่ของลูกจ้างนั้น โดยได้มีการตรวจพบการกระทำ นั้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยหรือภายในหกเดือนหลังจากนั้น หรือภายในหกเดือนหลังจากการจ้างได้สิ้นสุดลง สุดแต่ว่ากรณีใดๆเกิดขึ้นก่อน
หมวดที่ 2 การคุ้มครองความรับผิดตามสัญญาจ้าง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนเงินตามความเสียหายที่แท้จริงสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้าง ซึ่งในสัญญาจ้างระบุให้ลูกจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยจากการกระทำนั้นและเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
 • 1. แจ้งข้อมูลของนายจ้างกับทางฝ่ายพิจารณารับประกันภัย เพื่อขอจองงาน

  1. ชื่อผู้เอาประกันภัย(นายจ้าง)
  2. ประเภทธุรกิจ
  3. วันที่หมดอายุของกรมธรรม์เดิม
  4. จำนวนพนักงานที่ต้องการทำประกันภัย

  2. หลังจากได้รับการยืนยันกลับแล้ว นำส่งข้อมูลตามแบบสอบถามเบื้องต้น เพื่อแจ้งขั้นตอนในการนำส่งเงิน, ความถี่ในการตรวจนับสินค้า และข้อมูลทุจริต ให้กับ LMG

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม