PA คิดถึง

(จำนวนผู้เข้าชม : 476)

PA คิดถึง (ค่ารักษาพยาบาล)

รับเงินผลประโยชน์รายเดือน 36-60 เดือน*

มีแผนความคุ้มครองให้เลือกหลากหลาย

ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 65 ปี

เบี้ยเริ่มต้น เพียงวันละไม่ถึง 5 บาท

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

ชั้นอาชีพ 1-2

หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารหรืองานจัดการ งานเสมียน หรืองานขายในธุรกิจ หรือการค้าซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงานหรือทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร เช่น เจ้าของ (ร้านยา, ร้านขายทองและอัญมณี, ร้านขายเฟอร์นิเจอร์, ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ) กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการสำนักงาน, เลขานุการ, พนักงานรับโทรศัพท์, อาจารย์, โฆษกวิทยุ, พนักงานขายของในห้างสรรพสินค้า หรือผู้ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือกึ่งอาชีพเฉพาะ เช่น เจ้าของกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ, เจ้าของกิจการ (โรงภาพยนต์, โรงแรม), เจ้าของที่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ (สวน, นา, ไร่, ฟาร์ม) ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงาน, วิศวกรประจำโรงงาน, พนักงานบริการในโรงแรม, นายหน้า, ทนายความ, นักศึกษา, ช่างเสริมสวย เป็นต้น

ชั้นอาชีพ 3

หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องกลหนัก ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทาง หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
1. ผลประโยชน์รายเดือน กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เป็นระยะเวลา 60 เดือน
1.1 ผลประโยชน์จากอุบัติเหตุทั่วไป (ต่อเดือน) (รวมการถูกฆาตกรรม และทำร้ายร่างกาย) 15,000 30,000 50,000 70,000 100,000
รวมผลประโยชน์* 915,000 1,830,000 3,050,000 4,270,000 6,100,000
1.2 ผลประโยชน์จากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ต่อเดือน) 7,500 15,000 15,000 15,000 15,000
รวมผลประโยชน์** 457,500 915,000 915,000 915,000 915,000
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 5,000 5,000 50,000 70,000 100,000
3. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
3.1 อุบัติเหตุทั่วไป (รวมการถูกฆาตกรรมและทำร้ายร่างกาย) 15,000 30,000 50,000 70,000 100,000
3.2 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 7,500 15,000 15,000 15,000 15,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (รายปี)
ชั้นอาชีพ 1-2 1,500 3,000 5,000 7,000 10,000
ชั้นอาชีพ 3 2,300 4,200 7,700 10,300 14,500
 • หมายเหตุ

  * รวมผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป เท่ากับ ข้อ 1.1 + ข้อ 3.1

  ** รวมผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เท่ากับ ข้อ 1.2 + ข้อ 3.2 ทุกแผนได้รับบัตรสบายดี

  เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี - 65 ปีบริบูรณ์
  2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทย กรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องมีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
  3. ชั้นอาชีพ 1 - 3
  4. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ
  5. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับ
  6. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

  อาชีพที่ไม่รับประกันภัย

  ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง เช่น คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม, ช่างยนต์, ช่างก่อสร้าง, พนักงานในเหมือง, กรรมกร, ชาวประมง, คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน, พนักงานทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง, พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง, นักแข่งรถ, นักร้อง, นักแสดง, นักกีฬา, คนขับรถรับจ้าง, นักข่าว, พนักงานรักษาความปลอดภัย, นักการเมือง, คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง, อาสาสมัคร, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบิน, คนขับรถแท็กซี่ รวมถึงอาชีพที่ต้องใช้แรงงาน ใช้เครื่องจักรขนาดหนัก คนงานที่ไม่มีทักษะเฉพาะ ผู้มีอาชีพที่มีโอกาสเสี่ยงอันตราย

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม