PA ดีต่อใจ 2

(จำนวนผู้เข้าชม : 517)

PA คิดถึง 2

คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท

ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุดครั้งละ 150,000 บาท

จ่ายเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุสาธารณะ 2 เท่า

มีเงินชดเชยรายเดือน (กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

ชั้นอาชีพ 1-2

หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารหรืองานจัดการ งานเสมียน หรืองานขายในธุรกิจ หรือการค้าซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงานหรือทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร เช่น เจ้าของ (ร้านยา, ร้านขายทองและอัญมณี, ร้านขายเฟอร์นิเจอร์, ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ) กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการสำนักงาน, เลขานุการ, พนักงานรับโทรศัพท์, อาจารย์, โฆษกวิทยุ, พนักงานขายของในห้างสรรพสินค้า หรือผู้ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือกึ่งอาชีพเฉพาะ เช่น เจ้าของกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ, เจ้าของกิจการ (โรงภาพยนต์, โรงแรม), เจ้าของที่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ (สวน, นา, ไร่, ฟาร์ม) ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงาน, วิศวกรประจำโรงงาน, พนักงานบริการในโรงแรม, นายหน้า, ทนายความ, นักศึกษา, ช่างเสริมสวย เป็นต้น

ชั้นอาชีพ 3

หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องกลหนัก ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทาง หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แผน JA1 แผน JA2 แผน JA3 แผน JA4 แผน JA5 แผน JA6
สำหรับชั้นอาชีพ 1-2, 3-4 1-2, 3-4 1-2, 3-4 1-2, 3-4 1-2 1-2
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) อันมีสาเหตุมาจาก
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป 200,000 500,000 800,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000
1.2 อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 40,000 100,000 160,000 200,000 300,000 400,000
1.3 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 40,000 100,000 160,000 200,000 300,000 400,000
1.4 ผลประโยชน์เพิ่มเติมอุบัติเหตุสาธารณะ (จ่ายเพิ่มจากข้อ 1.1) 200,000 500,000 800,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000
2. ผลประโยชน์จากการรักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ
(ขยายการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 20,000 50,000 80,000 100,000 120,000 150,000
3. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ
- กรณีห้องผู้ป่วยในปกติ (ต่อวัน) 500 1,000 1,500 2,000 2,000 2,000
- กรณีห้องผู้ป่วยหนัก ICU (ต่อวัน) 1,000 2,000 3,000 4,000 4,000 4,000
(ขยายการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
(สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
4. ผลประโยชน์รายเดือนอันเนื่องมาจากการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุจากข้อ 1.1 จ่ายต่อเนื่อง 12 เดือน รวมเป็นเงิน ไม่คุ้มครอง (5,000x12)
60,000
(5,000x12)
60,000
(5,000x12)
60,000
(5,000x12)
60,000
(5,000x12)
60,000
สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 15 - 60 ปี
เบี้ยประกันภัย (บาท) รวมแสตมป์ และภาษี แบบรายปี 1,760 3,775 5,690 6,900 7,895 9,770
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้มีสัญาติไทย และมีถิ่นฐานในประเทศไทย
  2. เป็นผู้มีประวัติสุขภาพดี ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องหรือพิการ หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรง
  3. มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปีบริบูรณ์สำหรับชั้นอาชีพ 1-4 โดย
   ชั้นอาชีพ 1-2 สามารถซื้อความคุ้มครองได้ทุกแผน ทั้งนี้รวมจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคน ไม่เกิน 2,000,000 บาท
   ชั้นอาชีพ 3-4 สามารถซื้อความคุ้มครองได้เฉพาะแผน 1-4 ทั้งนี้รวมจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคน ไม่เกิน 1,000,000 บาท
  4. ทุกแผนได้รับบัตรสบายดี เข้ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลเครือข่ายโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

  อาชีพที่ไม่รับประกันภัย

  ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง เช่น อาชีพทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง / พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น อาชีพที่มีการทำงานนอกชายฝั่ง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน ชาวประมง กลาสีเรือ (หมายถึง ลูกเรือ หรือสมาชิกที่มีหน้าที่ในเรือ ตั้งแต่ผู้บังคับเรือจนถึงหน้าที่ระดับล่างสุด) นักประดาน้ำ ครูสอนดำน้ำ อาชีพนักกีฬา นักแข่งความเร็วทุกประเภท อาชีพนักแสดง นักข่าว นักการเมือง อาชีพนักการเมือง / ทหาร / ตำรวจ / พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) / อาสาสมัครบรรเทา สาธารณะภัย / อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบิน ผู้ช่วยนักบิน / อาชีพที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอวกาศ / อาชีพที่มีการทำงานในบ่อนการพนัน หรือ คาสิโน

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม