ประกันเดินทางในประเทศไทย สำหรับกลุ่ม MSIG GO EASY

(จำนวนผู้เข้าชม : 581)

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นแค่วันละ 10 บาท

มีชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ 100,000 บาท

มีค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 50,000 บาท

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
แผน A A1 A2 A3
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) 100,000 200,000 300,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 100,000 100,000 100,000
เบี้ยประกันภัย ต่อคน ต่อวัน (ไม่รวมภาษีและอากรแสตมป์) 10 14 20
แผน B B1 B2 B3
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) 100,000 200,000 300,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 100,000 100,000 100,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 50,000 50,000 50,000
เบี้ยประกันภัย ต่อคน ต่อวัน (ไม่รวมภาษีและอากรแสตมป์) 13 17 23
 • คุณสมบัติผู้ถือกรมธรรม์

  กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ เช่น หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นต้น

  เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. รับประกันภัยอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์
  2. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
  3. ผู้ขอเอาประกันภัยจะสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
  4. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากภายในประเทศไทย และสิ้นสุดภายในประเทศไทยเท่านั้น
  5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ
  6. เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 250 บาท (ไม่รวมภาษีและอากร)
  7. เบี้ยประกันภัยต่อวัน ใช้สำหรับการเดินทางไม่เกิน 30 วันเท่านั้น
  8. คุ้มครองอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
  9. ผู้ถือกรมธรรม์จะต้องแนบรายชื่อผู้เอาประกันภัยทุกราย เพื่อเป็นเอกสารแนบประกอบกรมธรรม์ทุกครั้ง

  แผนประกันภัยนี้ไม่สามารถใช้กับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้

  • - บุคคลหรือครอบครัว
  • - ลูกทัวร์ภายใต้ชื่อบริษัทหรือมัคคุเทศก์เป็นผู้ถือกรมธรรม์

  ข้อยกเว้นสำคัญ

  1. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลัง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกโดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใด ๆ
  3. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม

  หมายเหตุ :

  รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

  ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม