PA ห่วงใย

(จำนวนผู้เข้าชม : 529)

เราพร้อมดูแลคุณ 24 ชั่วโมง ทั่วโลกต่ออายุได้ถึง 99 ปี

เอ็ม เอส ไอ จี พีเอ ห่วงใย

 

รับประกันภัยถึงอายุ 75 ปี ต่ออายุถึง 99 ปี

คุ้มครองอุบัติเหตุ พร้อมค่ารักษาพยาบาล

ชดเชยกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ

 

รายละเอียดความคุ้มครอง ห่วงใย 1 ห่วงใย 2
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2)
- อุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 300,000 500,000
- อุบัติเหตุ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 200,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมถึงขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 20,000
ค่าชดเชยกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ รวมถึงขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ต่อปี) 10,000 20,000
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมภาษีและอากร (บาท) 1,555.00 2,555.00
 • ชั้นอาชีพ 1 ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ำ
  หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร หรืองานจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร เช่น เจ้าของ (ร้านขายยา, ร้านขายทองและอัญมณี, ร้านขายเฟอร์นิเจอร์, ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ) กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการในสำนักงาน, เลขานุการ, พนักงานรับโทรศัพท์, อาจารย์, โฆษกวิทยุ, พนักงานขายในห้างสรรพสินค้า

  ชั้นอาชีพ 2 ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง
  หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราวหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือกึ่งอาชีพเฉพาะ เช่น เจ้าของกิจการ (อู่ซ่อมรถยนต์ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ, โรงภาพยนตร์, โรงแรม เจ้าของไม่ได้ลงมือปฏิบัติ (สวน, นา, ไร่) ) ผู้จัดการฝ่ายขายนอกสำนักงาน, วิศวกรประจำโรงงาน, พนักงานบริการในโรงแรม, นายหน้า, ทนายความ, นักศึกษา, ช่างเสริมสวย

  เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุระหว่าง 1 ปี - 75 ปี (ต่ออายุได้ถึง 99 ปี ตามเงื่อนไขบริษัทฯ) และมีอาชีพตามชั้นอาชีพ 1-2
  2. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ
  3. ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
  4. รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์

  ข้อยกเว้นทั่วไป
  การฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง การป่วยไข้หรือโรคภัยไข้เจ็บ การแท้งลูก การรักษาฟัน อาหารเป็นพิษ การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครอง ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติด การกระทำอาชญากรรม ภัยสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การทะเลาะวิวาท การก่อความวุ่นวายลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การก่อการร้าย

  ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัดหรือติดต่อตัวแทนประกันภัย ของท่าน

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม