MSIG Travel Easy Overseas student

(จำนวนผู้เข้าชม : 263)

MSIG Travel Easy Overseas student

สำหรับนักเรียน / นักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ

 1. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ
 2. ค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ
 3. บริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ 24 ชม.ทั่วโลก ด้วยภาษาไทย

 

ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน 

MSIG Assist ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ เพียงติดต่อหมายเลข +66 (0) 2039 5704 กด 1

 • บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง (Travel Assistance)
  เช่น กระเป๋าเดินทางสูญหาย, หนังสือเดินทางสูญหาย, ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต เป็นต้น
 • บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ (Medical Assistance)
  เช่น ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์ หรือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานทั่วโลก เป็นต้น

 

รายละเอียดความคุ้มครอง Student 1 Student 2 Student 3
1. ค่ารักษาพยาบาล 5,500,000 2,500,000 2,000,000
2. ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน 350,000 300,000 200,000
3. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสูงสุด 350,000 300,000 200,000
4. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 3,000,000 2,000,000 1,500,000
5. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย 5,500,000 4,000,000 3,000,000
6. การส่งศพกลับสู่ประเทศไทย 5,500,000 4,000,000 3,000,000
7. การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของผู้ขนส่งสาธารณะ 100,000 60,000 40,000
จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด 10,000 8,000 5,000
8. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 1,000,000 1,000,000
9. การล่าช้าของเที่ยวบิน 10,000 10,000 ไม่คุ้มครอง
จ่ายทุก ๆ 8 ชั่วโมง 2,000 2,000 ไม่คุ้มครอง
10. การพลาดการต่อเที่ยวบิน 10,000 10,000 ไม่คุ้มครอง
จ่ายทุก ๆ 8 ชั่วโมง 2,000 2,000 ไม่คุ้มครอง
11. ผลประโยชน์การเสียชัวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุของบิดาหรือมารดา 100,000 100,000 100,000
 • หมายเหตุ:

  ข้อ 1 : ค่ารักษาพยาบาลจากการยาดเจ็บและเจ็บป่วย รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน กรณีเดินทางกลับเป็นการชั่วคราวและต้องเดินทางกลับไปศึกษาต่อในวงเงิน ไม่เกิน 200,000 บาท ความคุ้มครองนี้ใช้เฉพาะแผนประกันภัยตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เท่านั้น

  ข้อ 3 : รวมถึงค่าโดยสารยานพาหนะ, ค่าที่พัก, ค่าอาหารที่จำเป็น ไม่เกินวันละ 5,000 บาทต่อวัน หรือไม่เกิน 50,000 บาทต่อเหตุการณ์

  ข้อ 5,6 : จำนวนเงินเอาประกันภัยของการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย และการส่งศพกลับสู่ประเทศไทย รวมแล้วไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้

  ข้อ 7 : ไม่มีค่าความเสียหายส่วนแรก (No deductible)

  ข้อ 1-6,8,11 : จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

  ข้อ 7,9,10 : จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเหตุการณ์

  ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันภัย :

  1. รับประกันอายุ 13-50 ปีบริบูรณ์
  2. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
  3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
  4. ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
  5. สามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
  6. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีการลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาสายอาชีพ
  7. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก , เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมฦูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย

  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือเดินทางผ่านหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้
  อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, คิวบา, อิรัก, อิสราเอล, คีร์กีซสถาน, เลบานอน, ลิเบีย, นิการากัว, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กมินิสถาน, อุซเบกิสถาน, อิหร่าน

  หมายเหตุ : รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
  ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม