ประกันโควิดชีลด์ (Covid-19 Shield)

(จำนวนผู้เข้าชม : 152)

       เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด (Covid-19) มากขึ้นเรื่อยๆ สายงานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุมีความห่วงใยในทุกท่านจึงได้จัดทำแผนประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 “โควิด ชีลด์” (Covid-19 Shield)

       ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยต่อปี เริ่มต้นเพียง 299 บาท กับแผนความคุ้มครองหลากหลายให้เลือกถึง 3 แผน โดยเลือกรับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาททันทีที่ตรวจพบเชื้อไวรัส Covid-19 และสามารถเลือกวงเงินชดเชยรายได้สูงสุด 14 วันอีกด้วย

       โดย ค่าตอบแทน 12% สำหรับตัวแทนรับภาระภาษี และ 10% สำหรับตัวแทนไม่รับภาระภาษี

 

รายละเอียดความคุ้มครอง ชีลด์ แผน 1 เบสิคชีลด์ ชีลด์ แผน 2 ชีลด์ชัวร์ ชีลด์ แผน 3 ชีลด์แม็กซ์
รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 30,000 50,000 100,000
เงินชดเชยกรณีนอน รพ. จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
(สูงสุด 14 วัน)
300 บาท/วัน 300 บาท/วัน 300 บาท/วัน
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
(อ.บ. 1)
100,000 100,000 100,000
เบี้ยประกันภัย (บาทต่อปี) 299.00 389.00 599.00
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้สมัครต้องไม่มีประวัติเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นจำนวน 30 วัน ก่อนวันเริ่มต้นกรมธรรม์ประกันภัย
  2. ผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องพำนักอยู่ในไทยเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  3. สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสำหรับผู้ที่เคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือ ประกันภัยสุขภาพ หรือปฎิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย (ตามคำถามข้อ 2 ในใบสมัคร จากไวรัสโคโรนา)
  4. สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในรพ.รวมถึงพนักงานท่าอากาศยาน และ สจ๊วต และ แอร์โฮสเตส)
  5. อายุสมัครเริ่มต้นตั้งแต่ 15 วัน – 99 ปี
  6. แผนความคุ้มครองตามเอกสารแนบ
  7. สงวนสิทธิ์การรับประกันภัยสูงสุด 1 กรมธรรม์ต่อท่าน

   

  เงื่อนไขที่สำคัญบางประการ มีดังนี้ โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมธรรม์

  • * ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  • * สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
  • * เอกสารทางการแพทย์ กรณีเข้ารับการรักษาตัวในรพ. ระบุโรค COVID-19  สำหรับเบิกชดเชยรายวัน (เพื่อดูจำนวนวันในการนอนรพ. ตามผลประโยชน์ HB)
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมคะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม