Motor Sabai 3 ประกันรถยนต์ ป3

(จำนวนผู้เข้าชม : 108)

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แผน 110 แผน 210 แผน 320
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย 500,000 บาท/คน 500,000 บาท/คน 500,000 บาท/คน
หรืออนามัยบุคคลภายนอก 10,000,000 บาท/ครั้ง 10,000,000 บาท/ครั้ง 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 600,000 บาท/ครั้ง 600,000 บาท/ครั้ง 600,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก - - -
ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
ความเสียหายส่วนแรก - - -
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ก) ผู้ขับขี่ 50,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท
ข) ผู้โดยสาร 50,000 บาท (6 คน) 50,000 บาท (11 คน) 50,000 บาท (2 คน)
ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) 50,000 บาท (7 คน) 50,000 บาท (12 คน) 50,000 บาท (3 คน)
การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) 200,000 บาท/ครั้ง 200,000 บาท/ครั้ง 200,000 บาท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัย (รวม พ.ร.บ. ภาษี อากร) 2,600.00 4,600.00 3,900.00
 • เงื่อนไขในการรับประกันภัย

  1. ไม่ รับทำประกันภัยรถทรง Sport ทุกแบรนด์ และทุกยี่ห้อ
  2. ไม่ รับทำประกันภัยรุ่นที่ทำการดัดแปลงเพื่อการแข่งขัน รถโหลดเตี้ย หรือยกสูง มีการปรับแต่งเครื่องยนต์ติดตั้งเกจวัด
  3. ไม่ รับทำประกันภัย กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเพิ่มอุปกรณ์เสริมพิเศษ เช่น แหนบ คาน คอก รั้วสูง
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม