ประกันรถยนต์ ป2+ 3+

(จำนวนผู้เข้าชม : 116)

 

รายละเอียดความคุ้มครอง วิริยะ ป2+ คุ้มภัย ป2+ วิริยะ ป3+ คุ้มภัย ป3+
ซ่อม: อู่ อู่ อู่ อู่
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/คน) 500,000 500,000 500,000 500,000
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. (บาท/ครั้ง) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000 600,000 600,000 600,000
ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกัน
ความเสียหายต่อรถยนต์ (บาท/ครั้ง) 100,000 100,000 100,000 100,000
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ (บาท/ครั้ง) 100,000 100,000 - -
ค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเป็นฝ่ายประมาท (บาท/ครั้ง) - - - -
ความคุ้มครองเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล เฉพาะกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะฯ (บาท/คน) 50,000 50,000 50,000 50,000
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร) (บาท/ครั้ง) 50,000 50,000 50,000 50,000
ประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา (บาท/ครั้ง) 200,000 200,000 200,000 200,000
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร) 7,500.00 6,500.00 6,600.00 6,000.00
 • กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

  เบอร์: 02-255-9683
  Line: @first_insurance

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม