ประกันการเดินทาง Tokio Marine

(จำนวนผู้เข้าชม : 4687)

TRAVEL SMILE INSURANCE (ทราเวล สไมล์-ยิ้มได้เมื่อเดินทาง)

*บริการเฉพาะเดินทางต่างปะเทศ*


 เพิ่ม ความมั่นใจให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นที่ต่างประเทศ ทั้งเรื่องวีซ่า สถานทูต กฎหมาย สภาพอากาศ และอัตราแลกเปลี่ยน คุณสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยบริษัทฯได้มอบหมายให้ มอนเดียล แอสซิแตนท์ (ประเทศไทย) ที่มีสาขาและเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก เพื่อให้บริการความช่วยเหลือระหว่างเดินทางและกรณีฉุกเฉิน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นภัยทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา  จึงควรเลือกมอบความไว้วางใจกับบริการที่สามารถให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าที่ สุด

TRAVEL SMILE INSURANCE (ทราเวล สไมล์-ยิ้มได้เมื่อเดินทาง) แบ่งออกเป็น 3 แผนคุ้มครองโดยมุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มครองตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการรับการบริการของกลุ่มลูกค้า  ดังนี้

1. โกลด์ แพคเกจ (GOLD PACKAGE) ที่มีให้เลือกระหว่าง INDIVIDUAL (บุคคล) และ FAMILY (ครอบครัว) เบี้ยประกันไม่เกิน 7 วัน  830 และ 2,075 บาทต่อการเดินทาง (ตามลำดับ) นอกจากนี้ยังมีการรับประกันตามระยะเวลาการเดินทางให้เลือกตามความเหมาะสมของ แต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเดินไม่เกิน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วันและ ทั้งปี ด้วยเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 2,000,000 บาท

2. พลาตินั่ม แพคเกจ (PLATINIUM PACKAGE) ที่มีให้เลือกระหว่าง INDIVIDUAL (บุคคล) และ FAMILY (ครอบครัว) เบี้ยประกันไม่เกิน 7 วัน 890 และ 2,225 บาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีการรับประกันตามระยะเวลาการเดินทางให้เลือกตามความเหมาะสมของ แต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเดินไม่เกิน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วันและ ทั้งปี ด้วยเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 3,000,000 บาท

3. ไดมอนด์ แพคเกจ (DAIMOND PACKAGE) ที่มีให้เลือกระหว่าง INDIVIDUAL (บุคคล) และ FAMILY (ครอบครัว) เบี้ยประกันไม่เกิน 7 วัน 1,050 และ 2,625 บาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีการรับประกันตามระยะเวลาการเดินทางให้เลือกตามความเหมาะสมของ แต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเดินไม่เกิน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วันและ ทั้งปี ด้วยเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 5,000,000 บาท

"TRAVEL SMILE INSURANCE (ทราเวล สไมล์-ยิ้มได้เมื่อเดินทาง) ถือว่าเป็นบริการที่ครอบคลุมความเสี่ยงในการเดินทางโดยให้ความคุ้มครองสูง สุดในวงเงิน 5,000,000 บาท ในกรณีที่เงินสูญหายหรือถูกโจรกรรม และถ้าคุณต้องการเงินสำรองฉุกเฉิน คุณสามารถใช้บริการเงินด่วนได้ หลังจากติดต่อขอรับเงินฉุกเฉินจากเรา สำหรับการเกิดอุบัติเหตุ เราคุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และเคลื่อนย้ายกลับประเทศ ในส่วนของการยกเลิกหรือลดจำนวนวันเดินทาง บริษัทฯจะชดใช้ค่าตั๋วเครื่องบินที่จ่ายไปแล้วหรือเงินมัดจำล่วงหน้า นอกจากนี้ยังช่วยประสานงานในการออกหนังสือเดินทางในกรณีที่หนังสือเดินทาง หายในต่างแดน อำนวยความสะดวกในการจองโรงแรม เช่ารถ รับรองค่ารักษาพยาบาล และจัดหาสถานบริการแปลเอกสาร เมื่อคุณต้องการแปลเอกสารขณะเดินทางต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดเพื่อความพึงพอ ใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน ”

*หมายเหตุ หากคุณชำระเงินและคอนเฟิร์มล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง  4  วัน  เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งหน้ากรมธรรม์ให้คุณทางอีเมล์ภายใน 2 วัน

 

ตารางเบี้ยประกันภัย

จำนวนวัน GOLD PLATINUM DIAMOND
เอเชีย เอเชียแปซิฟิค ทั่วโลก เอเชีย เอเชียแปซิฟิค ทั่วโลก เอเชีย เอเชียแปซิฟิค ทั่วโลก
บุคคล ครอบครัว บุคคล ครอบครัว บุคคล ครอบครัว บุคคล ครอบครัว บุคคล ครอบครัว บุคคล ครอบครัว บุคคล ครอบครัว บุคคล ครอบครัว บุคคล ครอบครัว
ไม่เกิน 7 วัน 560 1,400 670 1,675 830 2,075 640 1,600 745 1,865 890 2,225 820 2,050 920 2,300 1,050 2,625
ไม่เกิน 15 วัน 890 2,225 1,230 3,075 1,530 3,825 1,010 2,525 1,365 3,415 1,650 4,125 1,300 3,250 1,690 4,225 1,940 4,850
ไม่เกิน 30 วัน 1,660 4,150 1,970 4,925 2,585 6,465 1,885 4,715 2,190 5,475 2,780 6,950 2,420 6,050 2,705 6,765 3,275 8,190
ไม่เกิน 45 วัน 2,735 6,840 3,250 8,125 4,265 10,665 3,110 7,775 3,610 9,025 4,585 11,465 3,990 9,975 4,460 11,150 5,400 13,500
ไม่เกิน 60 วัน 3,460 8,650 4,105 10,265 5,390 13,475 3,930 9,825 4,565 11,415 5,795 14,490 5,040 12,600 5,635 14,090 6,820 17,050
ไม่เกิน 75 วัน 5,045 12,615 5,990 14,975 7,865 19,665 5,735 14,340 6,660 16,650 8,460 21,150 7,355 18,390 8,220 20,550 9,950 24,875
ไม่เกิน 90 วัน 6,130 15,325 7,275 18,190 9,555 23,890 6,965 17,415 8,085 20,215 10,270 25,675 8,930 22,325 9,985 24,965 12,085 30,215
ไม่เกิน 120 วัน 6,640 16,500 9,430 23,480 12,060 30,050 7,760 19,250 11,010 27,390 14,080 35,060 10,400 22,580 12,920 32,120 16,510 41,100
ไม่เกิน 150 วัน 7,680 18,270 10,440 26,000 13,350 33,280 8,990 21,310 12,190 30,330 15,580 38,820 11,510 24,990 14,300 35,570 18,280 45,510
ไม่เกิน 180 วัน 8,620 20,510 11,720 29,200 14,990 37,370 10,090 23,930 13,680 34,060 17,490 43,590 12,910 28,060 16,050 39,930 20,520 51,110
รายปี 5,780 14,450 6,420 16,050 7,940 19,850

 

รายละเอียดความคุ้มครอง GOLD PLATINUM DIAMOND
1. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และทุพพลภาพสิ้นเชิง
- การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ขณะเดินทาง
- ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะเดินทาง
- การสูญเสียอวัยและ/หรือสายตา
ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 16 ปี ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
2. ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม
- ค่ารักษาพยาบาลที่ต่างประเทศจากความเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุในฐานะคนไข้นอก หรือคนไข้ใน
- ค่าทันตกรรมที่ต่างประเทศจากอุบัติเหตุ
ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท
- ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย ไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่เกิน 2 แสนบาท ไม่เกิน 3 แสนบาท
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
- การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินเพื่อการรักษาพยาบาล
- การส่งคืนกลับประเทศ กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตขณะเดินทาง
ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท ไม่จำกัดวงเงิน
4. การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
- ค่าเดินทางสำหรับญาติ หรือเพื่อน 1 ท่านสำหรับไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย ขณะรักษาตัวในต่างประเทศมากกว่า 10 วัน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
5. การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์
- ค่าเดินทางสำหรับญาติหรือเพื่อน 1 ท่าน สำหรับรับุตรของผู้เอาประกันภัยกลับ หลังจากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือเข้ารับการรักษาตัวในฐานะคนไข้ใน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
6. การยกเลิกการเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายการยกเลิก การเดินทาง ค่าใช้จ่ายตามความจริงไม่เกิน 5 แสนบาทสำหรับเดินทางทางเรือ ค่าใช้จ่ายตามความจริงไม่เกิน 5 แสนบาทสำหรับเดินทางทางเรือ ค่าใช้จ่ายตามความจริง ไม่เกิน 5 แสนบาทสำหรับเดินทางทางเรือ
7. การลดจำนวนวันเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายจากการลดจำนวนวันเดินทางให้สั้นลง ค่าใช้จ่ายตามความจริงไม่เกิน 5 แสนบาทสำหรับเดินทางทางเรือ ค่าใช้จ่ายตามความจริงไม่เกิน 5 แสนบาทสำหรับเดินทางทางเรือ ค่าใช้จ่ายตามความจริงไม่เกิน 5 แสนบาทสำหรับเดินทางทางเรือ
8. การล่าช้าในการเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายจากการล่าช้าในการเดินทางจากสาเหตุที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ไม่เกิน 5,000 บาททุกๆ 12 ชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ไม่เกิน 5,000 บาททุกๆ 12 ชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ไม่เกิน 5,000 บาททุกๆ 12 ชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
9. การพลาดการต่อยานพาหนะ
- การพลาดการต่อยานพาหนะจากสาเหตุที่ระบุในกรมธรม์ประกันภัย ไม่เกิน 5,000 บาททุกๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 5,000 บาททุกๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 5,000 บาททุกๆ 12 ชั่วโมง
- ค้าที่พักกรณีล่าช้ามากกว่า 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 5,000 บาทไม่เกิน 50,000 บาท ไม่เกิน 5,000 บาทไม่เกิน 50,000 บาท ไม่เกิน 7,500 บาทไม่เกิน 50,000 บาท
10. สัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
- ความสูญเสีย เสียหาย สูญหาย ของสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว ไม่เกิน 25,000 บาทไม่เกิน 5,000 / รายการ ไม่เกิน 25,000 บาทไม่เกิน 5,000 / รายการ ไม่เกิน 50,000 บาทไม่เกิน 5,000 / รายการ
ราคารวมภาษี อากร
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม