ประกันภัยกอล์ฟ Tokio Marine

(จำนวนผู้เข้าชม : 2304)

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    เหมาะสำหรับผู้เล่นกอล์ฟมืออาชีพและมือสมัครเล่นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ   ที่จะช่วยปกป้องทั้งกรณีการเล่น การซ้อมแล้วเกืดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย รวมถึงรางวัลพิเศษกรณีที่ได้รับ"โฮล-อิน-วัน " ในการแข่งขันและคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟที่เสียหายได้อีกด้วย

 

รายละเอียดความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (บาท) Limit of Liability (Baht)
ข้อตกลงคุ้มครอง (Insuring Agreement)
ส่วนที่1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 500,000.-
Section 1 : Third Party Liability
ส่วนที่ 2 : ความ บาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
Section 2 : Bodily Injury to the Insured
2.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000.-
Loss of Life Dismemberment and Loss of Sight or Permanent Total Disability
2.2 ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงไม่เกิน 52 สัปดาห์ 1,000.- ต่อ สัปดาห์/each week
Total Temporary Disability Max. 52 Weeks
2.3 ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วนไม่เกิน 52 สัปดาห์ 1,000.- ต่อ สัปดาห์/each week
Partial Temporary Disability Max. 52 Weeks
2.4 การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000.-
Medical Expenses Each Accident
ส่วนที่ 3 : รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล-อิน-วัน”
Section 3 : Special Bonus for “Hole-In-One”
3.1 การแข่งขันเป็นทางการ 15,000.-
Golf Tournament
3.2 การเล่นทั่วไป-นอกเหนือจากการแข่งขันเป็นทางการในข้อ 4.1 10,000.-
Others
เบี้ยประกันภัยรวม (รวมภาษี+อากร) 914.00
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมคะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม