Home | ประกันภัย

 หน้าแรก  /  ประกันภัย  /  ประกันอัคคีภัย  /  ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย ประกันคุ้มภัย-บ้านร่มฉัตร

ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย ประกันคุ้มภัย-บ้านร่มฉัตร (จำนวนผู้เข้าชม : 1260)

หมวดหมู่ : ประกันอัคคีภัย / ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

  แผนการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอย่างครบครัน สำหรับบ้าน ทรัพย์สินภายในบ้าน และสวัสดิภาพของผู้อยู่อาศัย เพื่อสร้างความอุ่นใจและมั่นใจให้กับทุกคนในบ้าน โดยครอบคลุมทั้งการประกันอัคคีภัย โจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ซึ่งพร้อมจะปกป้องทรัพย์สินของท่านจากภยันตราย รวมทั้งให้ความคุ้มครอง การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่คุ้มครองการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่งประเทศ และคุ้มครอง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ซึ่งคาดไม่ถึงจากที่ท่านกระทำละเมิดโดยอุบัติเหตุและต้องรับผิดต่อบุคคลอื่นทั้งในและนอกบ้าน

คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจได้ที่ Hotline : 02-255-9683, 085-082-1474, 080-814-5007

รายละเอียดประกันนี้

 

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

แบบมาตรฐาน

แบบบันไดเงิน

แบบบันไดทอง

1. การประกันอัคคีภัย คุ้มครองความสูญเสียจาก
-ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ลมพายุ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ แผ่นดินไหว ภัยจากยวดยานพาหนะ 500,000 1,000,000 2,000,000
- ภัยเพิ่มพิเศษ ภัยจากควัน ภัยจลาจล ภัยป่าเถื่อน การเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 100,000 200,000 400,000
- ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าสำหรับที่พักอาศัยชั่วคราวในระยะเวลานานสูงสุดถึง 30 วัน 1,200 ต่อวันหรือ 30,000 ต่อครั้ง 2,400 ต่อวันหรือ 45,000 ต่อครั้ง 3,600 ต่อวันหรือ 60,000 ต่อครั้ง
2. การโจรกรรม การลักทรัพย์และการปล้นทรัพย์ ค่าซ่อมแซมตัวอาคารที่ถูกงัดแงะ 100,000* 10,000 ต่อครั้ง 200,000* 30,000 ต่อครั้ง 400,000* 40,000 ต่อครั้ง
3. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น (โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด) 1,000,000* 10,000 ต่อคน 2,0000,000* 20,000 ต่อคน 3,000,000* 30,000 ต่อคน
4. อุบัติเหตุส่วนบุคคล(ระบุชื่อผู้เอาประกัน ไม่เกิน 5 คน) ค่ารักษาพยาบาล ไม่คุ้มครอง 200,000** 10,000*** 400,000** 20,000***
5. ความคุ้มครองพิเศษ
- ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 10,000* 10,000* 10,000*
- ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน 10,000* 10,000* 10,000*
ราคาเบี้ยประกันรวมภาษี อากร 1,800.00 3,800.00 6,800.00

Line id : @first_insurance เพิ่มเพื่อน

โทร : 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

E-mail : prakan.biz@gmail.com

กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมคะ