ประกันการเดินทาง AIG (ต่างประเทศ)

(จำนวนผู้เข้าชม : 5454)

 

AIG 

บริษัทประกันภัยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมีสาขามากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก มีความคุ้มครองเป็นที่ยอมรับสำหรับการขอวีซ่า (Visa) และทีมงานช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องการประกันภัยการเดินทางต่างประเทศและในประเทศ คุ้มครองทั้งคนไทยและคนต่างชาติ คนต่างประเทศ เคลมง่ายจ่ายเร็ว อเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ยุโรป ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน รัสเซีย เบลเยี่ยม กรีก ตุรกี อินเดีย จีน เวียดนาม และประเทศอื่นๆทั่วโลก

 

ตารางเบี้ยประกันภัย

จำนวนวัน PLAN A PLAN B PLAN C PLAN D
อายุ 15-75 ปี อายุ 15-75 ปี อายุ แรกเกิด - 85 ปี อายุ แรกเกิด - 85 ปี
Asia Worldwide Asia Worldwide Asia Worldwide Asia Worldwide
1 - 3 978 1,319 722 961 483 627 213 286
4 - 6 1,148 1,574 842 1,141 556 735 249 341
7 - 10 1,489 1,830 1,081 1,320 699 843 322 395
11 - 14 1,830 2,342 1,320 1,678 843 1,059 395 503
15 - 18 2,171 2,768 1,559 1,977 986 1,237 467 594
19 - 22 2,427 3,109 1,738 2,216 1,094 1,381 522 667
23 - 27 2,683 3,365 1,918 2,395 1,202 1,488 577 721
28 - 31 2,939 3,536 2,096 2,515 1,309 1,561 631 758
32 - 38 3,536 4,134 2,513 2,933 1,561 1,813 758 885
39 - 45 4,134 4,731 2,932 3,350 1,813 2,063 885 1,011
46 - 52 4,731 5,328 3,349 3,768 2,063 2,315 1,011 1,139
53 - 59 5,328 5,924 3,767 4,186 2,315 2,567 1,139 1,265
60 - 66 5,924 6,522 4,185 4,603 2,567 2,819 1,265 1,393
67 - 73 6,522 7,119 4,602 5,021 2,819 3,070 1,393 1,519
74 - 80 7,119 7,716 5,020 5,439 3,070 3,322 1,519 1,646
81 - 87 7,716 8,314 5,438 5,857 3,322 3,574 1,646 1,773
88 - 94 8,314 8,911 5,856 6,275 3,575 3,825 1,773 1,900
95 - 101 8,911 9,508 6,274 6,692 3,825 4,077 1,900 2,027
102 - 108 9,508 10,106 6,691 7,110 4,077 4,329 2,027 2,154
109 - 115 10,106 10,703 7,109 7,528 4,329 4,581 2,154 2,280
116 - 122 10,703 11,300 7,527 7,945 4,581 4,832 2,280 2,408
123 - 129 11,300 11,898 7,944 8,363 4,832 5,084 2,408 2,534
130 - 136 11,898 12,495 8,362 8,782 5,084 5,336 2,534 2,661
137 - 143 12,495 13,092 8,781 9,199 5,336 5,587 2,661 2,788
144 - 150 13,092 13,689 9,198 9,617 5,587 5,839 2,788 2,915
151 -157 13,689 14,286 9,616 10,034 5,839 6,091 2,915 3,042
158 - 164 14,286 14,883 10,033 10,452 6,091 6,343 3,042 3,169
165 - 171 14,883 15,481 10,451 10,870 6,343 6,594 3,169 3,295
172 - 178 15,481 16,078 10,869 11,287 6,594 6,846 3,295 3,423
179 - 180 16,078 16,675 11,286 11,706 6,846 7,098 3,423 3,549

หมายเหตุ : เบี้ยประกันดังกล่าว รวม ภาษี (2.75%) และอากร (0.4%) เรียบร้อยแล้ว

 

รายละเอียดความคุ้มครอง Plan A Plan B Plan C Plan D
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ : TA6 5,000,000 4,000,000 1,500,000 1,500,000
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ : TA1 5,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย : TA2 250,000 150,000 70,000 40,000
4. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล : TA11 250,000 150,000 70,000 -
5. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน : TA12 25,000 15,000 7,000 -
6. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน : TA28 500 300 200 100
7. ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา/ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา : จ่ายตามจริง 4,000,000 2,000,000 2,000,000
8. ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก : TA27 4,000,000 3,000,000 1,000,000 500,000
9. ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง : TA16 จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง -
10. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน : TA17 จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง -
11. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว : TA19 6,000 4,000 - -
12. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว : TA20 60,000 40,000 30,000 -
13. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ : TA21 25,000 25,000 10,000 -
14. ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง : TA23 30,000 20,000 - -
15. ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง : TA24 15,000 25,000 2,500 -
16. ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน : TA25 35,000 10,000 5,000 -
17. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง : TA32 20,000 25,000 2,500 -
18. ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน : TA29 20,000 10,000 - -
19. ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า : TA30 25,000 20,000 15,000 -
เบี้ยประกัน รวม ภาษี (2.75%) และอากร (0.4%)
 • จุดเด่นของแผนประกันภัย
   
  - คุ้มครองไข้หวัดนก
  - คุ้มครองโรคซาร์
   
  บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง 
  คือ ศูนย์ที่ให้บริการข้อมูล , คำแนะนำ , คำปรึกษา แก่ผู้เอาประกันภัยในขณะที่อยู่ในต่างประเทศ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   
  - การให้บริการทางด้านข้อมูลก่อนการเดินทาง
  - การให้บริการหรือคำปรึกษาทางด้านการแพทย์
  - การให้คำแนะนำในส่วนของกระเป๋าเดินทาง
  - การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
  - การให้บริการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินและส่งศพกลับประเทศ
  - การให้บริการในกรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วน
  - การให้บริการในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
  - การให้บริการทั่วไป
   
  ผู้เอาประกันภัยสามารถโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทางมายังศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 
  เพื่อขอรับคำแนะนำในกรณีฉุกเฉิน ที่หมายเลขโทรศัพท์ (662) 649 1346
   
  หมายเหตุ : วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการเดินทาง ให้ยึดถือตามวันที่ประทับตราในหนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหลัก 
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมคะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม