กรมธรรม์คุ้มครองสัญญาค้ำประกันลูกจ้าง

(จำนวนผู้เข้าชม : 800)

ความคุ้มครองสัญญาค้ำประกันลูกจ้าง

มุ่งคุ้มครองผู้ที่เข้าทำงานหรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ในองค์กรต่างๆ แต่ไม่สะดวกที่จะหาคนค้ำประกัน หรือไม่มีเงินก้อนใหญ่มาค้ำประกันให้กับตนเองได้

ความคุ้มครอง

หมวดที่1 ความคุ้มครองซื่อสัตย์ของลูกจ้าง

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้าง ตามความเสียหายจริงจากการกระทำอันเป็นการฉ้อโกงหรือยักยอก หรือทุจริตของบุคคลผู้เอาประกันภัยในระหว่างระยะเวลาการประกันภัย ดดยได้มีการตรวจพบในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย

หมวดที่ 2 คุ้มครองความรับผิดตามสัญญาของลูกจ้าง 

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในนามบุคคลผู้เอาประกันภัยให้แก่นายจ้างเป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่าความเสียหายต่อทรัพย์สินของนายจ้างที่เกิดจากการกระทำของบุคคลผู้เอาประกันภัยในทางการที่จ้าง หรือ ได้รับมอบหมายซึ่งในสัญญาจ้างระบุให้ผู้เอาประกันภัยต้แงชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง

 

 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม