ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร

(จำนวนผู้เข้าชม : 2038)

ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร

เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องของความสูญเสีย หรือเสียหาย
ต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ขณะออกตรวจสอบอาคาร
เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือความบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบอาคาร
 

มุ่งคุ้มครอง

- วิศวกรผู้ตรวจสอบอาคาร

ทรัพย์สินที่เอาประกัน / วัตถุที่เอาประกัน

-ทรัพย์สิน และ/หรือ ชีวิตร่างกายของบุคคลที่สา

ความคุ้มครอง

สำหรับความรับผิดตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารอันเป็นผลมาจากความสูญเสีย หรือเสียหาย ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย เป็นผลให้เกิด
 

- ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำการตรวจสอบอาคาร

 

 

 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิด
  ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร
  เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องของความสูญเสีย หรือเสียหายต่อชีวิตร่างกาย
  และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ขณะออกตรวจสอบอาคารเนื่องจากอุบัติเหตุ
  หรือความบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบอาคาร
   
   
  เหมาะสำหรับ
  วิศวกรผู้ตรวจสอบอาคาร
  ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน
  ทรัพย์สิน และ/หรือชีวิตร่างกายของบุคคลที่สาม
  ความคุ้มครอง
  สำหรับความรับผิดตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารอันเป็นผลมาจากความสูญเสียหรือเสียหาย ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นผลให้เกิด
   
  ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำการตรวจสอบอาคาร
  ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้เอาประกันภัยในการ 
  ปฎิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร
  ระยะเวลาความคุ้มครอง 3ปี
   
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมคะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม