บ้านสุขใจ

(จำนวนผู้เข้าชม : 3161)

กรมธรรม์ ประกันอัคคีภัย "บ้านสุขใจ"

     มอบความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายสำหรับบ้านอยู่อาศัยจากอัคคีภัย รวมถึงภัยธรรมชาติ

ทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครอง

        สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติมปรับปรุงอาคาร อาคารย่อย รั้ว กำแพงและประตู

เฟอร์นิเจอร์

        เครื่องตกแต่งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งทรัพย์สินส่วนต่างๆที่มิได้อยู่ในข้อยกเว้น

ของกรมธรรม์ (ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง)

ความคุ้มครองครอบคลุมทุกภัย

        ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากลัดวงจรฟ้าผ่า) ภัยระเบิดภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

         กลุ่มภัยธรมชาติ (ภัยจากลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ) โดยผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย หรือขั้นต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และทุกครั้ง

ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า คุ้ทครองในวงเงิน 5 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อครั้ง ต่อภัย ต่อปี

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9 แผน 10
ทุนประกันรวม 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
1. ค่าเช่าที่พักชั่วคราวระหว่างซ่อมแซมอาคาร สูงสุด 30,000 บาท ไม่เกิน 3 เดือน (ยกเว้นจากภัยน้ำท่วม) 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
2. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีมูลค่า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
3. ความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างตัวอาคารที่มีสาเหตุจากการโจรกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
4. การชดเชยค่าขนย้ายซากทรัพย์ การค้ำยัน การรื้อถอน อค./ทส.1.10 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
5. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงในส่วนที่เกิดจากการดับเพลิง อค./ทส.1.16
6. การเพิ่มเติมทรัพย์สิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยสูงสุด อค./ทส.1.21 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
7. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหายตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ขยายความคุ้มครอง ถึงตามแบบ อค./ทส.1.13 เฉพาะ
  ก. เงินสด ในกรณีที่มิได้เอาประกันภัยไว้ต่างหาก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ข. เอกสารต้นฉบับ สำเนาเอกสาร เมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหายตามกรมธรรม์นี้ จะได้รับการชดใช้เพียงราคาอุปกรณ์ เครื่องเขียน รวมค่าใช้จ่ายในการทำขึ้นใหม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
8. การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็นการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation) และการชดใช้ส
9. ความรับผิดชอบของบริษัท ฯ ในทุกกรณี รวมกันและไม่เกินจำนวนประกันภัย 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
10.กลุ่มภัยธรรมชาติ (ภัยจากลมพายุ, ภัยจากน้ำท่วม, ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ)
เบี้ยสำหรับความคุ้มครอง 1 ปี 781.00 808.00 835.00 913.00 1,026.00 1,140.00 2,275.00 3,417.00 4,556.00 5,695.00
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม