SME FOR SERVICING BUSINESS

(จำนวนผู้เข้าชม : 1579)

SME VALUE FOR SERVICING BUSINESS

หลักประกันที่คุ้มค่า สำหรับธุรกิจบริการ

สร้างความอุ่นใจจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ ด้วย SME Value สำหรับธุรกิจบริการ ความคุ้มครองที่คุ้มค่าเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจเฉพาะคุณ ด้วยความคุ้มครองทรัพย์สินจากอุบัติภัยต่างๆ ตลอดจนความคุ้มครองพิเศษอีกมากมาย เพื่อสร้างหลักประกันอันอุ่นใจให้กับธุรกิจของคุณ

ประกันภัยสำหรับร้านค้าและผู้ประกอบร้านค้าและผู้ประกอบร้านค้าย่อยทั่วไป  ประเภทธุรกิจดังนี้

- ร้านอาหาร ,ภัตตาคาร , ห้องอาหารในโรงแรม, Coffe Shop , ร้านInternet สถานเสริมความงาม, สปา

 

รายละเอียดความคุ้มครอง วงเงินครุ้มครอง
1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยลมพายุ ภัยจากยานพาหนะ ฯลฯ 500,000 ขึ้นไป
2. การโจรกรรม การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ ที่ปรากฏรอยงัดแงะ สูงสุด 100,000 ต่อครั้ง และ 500,000 ต่อปี
3. การสูญเสียหรือเสียหายของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย จากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ สูงสุด 100,000 ต่อครั้ง และ ตลอดทั้งปี
4. ความรับผิดตามกฏหมายต่อความบาดเจ็บ ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ภายในสถานที่เอาประกันภัย สูงสุด 100,000 ต่อครั้ง และ 1,000,000 ต่อปี
5. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระจกของอาคาร อันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 ต่อครั้ง และ ตลอดทั้งปี
6. ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร / การเผาใหม้ของสายไฟในตัวเอง สูงสุด 100,000 ต่อครั้ง และ ตลอดทั้งปี
7. การซ่อมแซมตัวอาคาร จากการโจรกรรมงัดแงะ สูงสุด 20,000 ต่อครั้ง และ ตลอดทั้งปี
8. ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินที่ได้รับ ความเสียหายที่เกิดจากภัย ข้อ 1 สูงสุด 10% ของความเสียหายแต่ละครั้ง
9. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เพื่อการดับเพลิง สูงสุด 10% ของความเสียหายแต่ละครั้ง
10.ค่าเช่าชั่วคราว สูง สุด 2,000 ต่อ วัน และ60,000 ต่อครัง
11.เงินทดแทนการสูญเสียรายได้ สูง สุด1,000 ต่อ วัน และ ไม่เกิน30วัน
12.ป้ายโฆษณา อันเนื่องมาจาก อัคคีภัยฟ้าผ่า ภัยระเบิด การลักทรัพย์ หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากสาเตุภายนอก สูงสุด 50,000 ต่อครั้ง และ ตลอดทั้งปี
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมคะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม