PA Extra

(จำนวนผู้เข้าชม : 2563)

 

          บริษัทฯขอเสนอแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับ รายเดี่ยว และรายครอบครัว “MSIG PA Extra”

ซึ่งมีผลประโยชน์เพิ่มเติมที่จะได้รับ ดังนี้

 1. No Claim Bonus สูงสุด 20%*
 2. ขยายความคุ้มครองคู่สมรส และบุตร 2 คน** (เฉพาะแผนรายครอบครัว)
 3. เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชีวิต จำนวน 12 เดือน เดือนละ 10,000.-บาท ***
 4. ค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 15% ของทุนประกันภัย
 5. คุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะ (ตามเงื่อนไขแนบ)
 6. ค่าปลงศพจากอุบัติเหตุ
 7. รับบัตรสบายดี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการของบริษัท (รายชื่อโรงพยาบาลตามแนบ)

 

 

รายละเอียดความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ(อ.บ.2) - อุบัติเหตุทั่วไป 200,000 300,000 500,000 1,000,000
- การถูกฆาตรกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 200,000 300,000 500,000 1,000,000
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000 250,000 500,000
- อุบัติเหตุสาธารณะ 400,000 600,000 1,000,000 2,000,000
2.เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชีวิต 120,000 120,000 120,000 120,000
3.ค่าปลงศพจากอุบัติเหตุ 20,000 30,000 50,000 50,000
4.ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง 30,000 45,000 75,000 150,000
- รายเดี่ยวขั้นอาชีพ 1-2 1,400 2,000 3,000 5,600
- ชั้น 3 2,300 3,200 4,900 9,100
- รายครอบครัวอาชีพ 1-2 2,650 3,400 5,000 8,400
 • คำเตือน! เงื่อนไขการเอาประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด สอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  เพิ่มเพื่อน

  Line id: @first_insurance

  Hotline: 085-082-1474, 02-255-9683-4, 080-814-5007

  E-mail: prakan.biz@gmail.com

  กด Like รับเลยส่วนลด 5% หรือ ของแถมค่ะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม