คปภ.พบมิจฉาชีพ แอบอ้างชื่อบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ประกัน รายใหญ่ให้เงินช่วยเหลือ

ข้อมูลจาก: คปภ.

โดย: support เมื่อวันที่: 5/2/2561

จำนวนผู้เข้าชม: 203


สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ พบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคแลแอบอ้างชื่อบริษัทประกันรายใหญ่ ว่ามีโครงการเงินช่วยเหลือ ให้ประชาชนลงชื่อ นามสกุลและหมายเลขบัตรประชาชน ในใบคำขอยืนยันเข้าร่วมการประประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดดำเนินงานตามโครงการ และร่วมรับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต รวมทั้งเงินช่วยเหลือเบื้องต้นงวดแรกของโครงการในการประชุมครั้งหน้าตามที่บริษัทนัดวันและแจ้งให้ทราบ ต่อไปในเร็ววันนี้

นอกจากนี้ กลุ่มมิจฉาชีพยังระบุว่า การดำเนินการออกกรมธรรม์ฯ และการออกแคชเชียร์เช็คของธนาคารมีค่าใช้จ่ายบุคคลจำนวน 5,000 บาท หากผู้ที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วไม่มาประชุมในวันดังกล่าว จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท รวมทั้งยกเลิกกรมธรรม์ฯได้โดยไม่มีขอโต้แย้งใดๆ  โดนให้แนบสำเนาบัตรประชาชน1 ฉบับ และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ 2 บริษัท ดังกล่าวทั้งสองบริษัทยินยันไม่ทราบเรื่องดังกล่าว และในหนังสือที่มิจฉาชีพออกนั้น ได้อาศัยช่องว่างของกฎหมายด้วยการใช้ตัวสะกดที่ต่างกัน แต่อ่านออกเสียงเหมือนกัน ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและอาจหลงเชื่อได้ ซึ่งจะทำให้ ทั้งสองบริษัทไม่สามารถฟ้องร้องทางคดีได้ จึงชอเตือนประชาชนให้ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ กับทางบริษัทปดระกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยให้ขัดเจนก่อนตัดสินใจทำประกันภัย