อย่ามองข้ามประกันอัคคีภัย

ข้อมูลจาก: postoday

โดย: support เมื่อวันที่: 6/2/2561

จำนวนผู้เข้าชม: 186


เราสามารถทำ ประกันอัคคีภัย เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยกรณี น้ำท่วม ได้ เนื่องจากเมื่อเราทำ ประกันอัคคีภัย นั้น โดยพื้นฐานจะได้ความคุ้มครองมาตรฐานอยู่ 6 ด้าน คือ
1. ไฟไหม้
2. ฟ้าผ่า และการลัดวงจรจากฟ้าผ่า
3. ระเบิด
4. ภัยจากยานพาหนะ หรือสัตว์ลากจูง (เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย)
5. ภัยจากอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
6. ภัยเนื่องจากน้ำ ที่ไม่รวมน้ำท่วม (เช่น น้ำรั่ว ท่อประปาแตก)

ซึ่งเราสามารถเลือกทำความคุ้มครองเพิ่มเติมจากความคุ้มครองพื้นฐานเหล่านี้ได้อีก เช่น ภัยจากลมพายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหว หมอกควัน หรือ น้ำท่วม อีกด้วย ซึ่งจะมีความคุ้มครองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากทุน ประกันภัย ความคุ้มครองหลัก ที่เราซื้อไว้ 

ซึ่งค่าเบี้ย ประกันภัย ของ ประกันอัคคีภัย ก็ไม่ถือว่าแพงมาก สำหรับทุนประกัน 1 ล้านบาท ความคุ้มครอง 1 ปี ค่าเบี้ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 1,xxx-2,xxx บาทเท่านั้น (ถ้ารวมความคุ้มครองเพิ่มเติม ค่าเบี้ยก็อาจเพิ่มเป็นประมาณ 2,xxx-4,xxx บาท ขึ้นอยู่กับรายการ และมูลค่าความคุ้มครองที่ซื้อเพิ่ม)

สำหรับ ประกันอัคคีภัย นั้น จะคุ้มครองเฉพาะมูลค่า ความเสียหายของตัวบ้าน และทรัพย์สินภายในบ้านเท่านั้น ไม่คุ้มครองพื้นที่โดยรอบบ้าน ดังนั้นเราจำเป็นต้องประเมินมูลค่าของตัวบ้าน และทรัพย์สินโดยรวม ภายในบ้านเสียก่อน เพื่อให้สามารถเลือกความคุ้มครอง หรือทุน ประกันภัย ได้เหมาะสมกับมูลค่ารวมดังกล่าว (แต่ในทางปฏิบัติเราจะประเมินคร่าวๆ โดยอาจดูจากสัดส่วนของพื้นที่บ้าน เทียบกับพื้นที่ทั้งหมด ว่าเป็นสัดส่วนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วจึงนำไปคูณกับมูลค่าบ้าน และที่ดินทั้งหมด)

ส่วนใครที่ไม่ได้อาศัยเป็นบ้าน หรือมีอาคารประเภทอื่นๆ ที่ต้องการความคุ้มครองดังกล่าว ก็สามารถทำ ประกันอัคคีภัย สำหรับอาคารแต่ละประเภทได้เช่นกัน ทั้ง ประกันอัคคีภัย สำหรับคอนโด ห้องชุด อาคารสำนักงาน หรือโกดัง เป็นต้น