ข้อควรปฏิบัติในการแซงรถคันอื่น

ข้อมูลจาก: สินมั่นคง ประกันภัย

โดย: support เมื่อวันที่: 8/2/2561

จำนวนผู้เข้าชม: 256


1. รถที่มีความเร็วช้า หรือ รถที่มีความเร็วต่ำกว่าความเร็วของรถคันอื่น ที่ขับไปในทิศทางเดียวกัน ต้องขับให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายเท่าที่จะทำได้ และเมื่อได้รับสัญญาณขอแซงขึ้นหน้า จากรถคันหลัง ผู้ขับขี่รถที่ความเร็วช้า หรือใช้ความเร็วต่ำกว่ารถคันอื่นที่ขับไปในทิศทางเดียวกัน ต้องยอมให้ทางรถที่ใช้ความเร็วสูงกว่าผ่านขึ้นหน้าไป โดยผู้ขับขี่รถที่จะถูกแซง ต้องปฏิบัติดังนี้

- ลดความเร็วลง

-ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายตอบ หรือให้สัญญาณมือเลี้ยวซ้าย

- ขับรถชิดซ้ายของทางเดินรถ เพื่อให้รถที่จะแซงผ่านขึ้นหน้าได้โดยปลอดภัย

 

2. ผู้ขับขี่ควรแซงด้านซ้ายได้เฉพาะใน 2 กรณี คือ กรณีแรกรถที่ขับมาคันหน้า กำลังจะเลี้ยวขวา หรือให้สัญญาณ ว่าจะเลี้ยวขวา และกรณีที่ 2 ทางเดินรถนั้นจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป

 

3.การขับรถแซงรถคันอื่นที่ถูกต้องนั้น การแซงต้องแซงด้านขวา และให้ผู้ขับขี่ที่ทำการแซงรถ โดย

-ให้สัญญาณเสียง (แตรรถ) และให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา หรือสัญญาณมือเลี้ยวขวา

-ให้สัญญาณไฟหน้ารถ สูง-ต่ำ จากนั้นจึงทำการแซงรถ โดยใช้ช่องทางเดินรถด้านขวามือ

 

4. ในกรณีต่อไปนี้ ห้ามขับรถแซงรถคันอื่น

- เมื่อขับรถขึ้นทางชัน หรือขึ้นสะพาน หรือขับรถอยู่ในทางโค้ง

- เมื่อขับรถอยู่ภายในบริเวณระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม ทางรถไฟ ทางร่วม ทางแยก หรือ วงเวียน

- เมื่อมี หมอก ฝน ฝุ่น ควัน จนทำให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ 60 เมตร

- เมื่ออยู่ในที่คับขัน การจราจรพลุกพล่าน

- ห้ามแซงในบริเวณพื้นที่แสดงสัญญาณเขตปลอดภัย พื้นถนนสีเหลือง

ส่วนในทางเดินรถที่แคบ และไม่อาจสวนทางกันได้อย่างปลอดภัย กรณีที่ต้องขับรถสวนกัน ผู้ขับขี่รถคันที่ใหญ่กว่า จะต้องหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย เพื่อให้รถคันที่เล็กกว่าขับผ่านไปได้