วิธีดูกรมธรรม์ประกันภัยพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ปลอมหรือไม่?

ข้อมูลจาก: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โดย: support เมื่อวันที่: 9/2/2561

จำนวนผู้เข้าชม: 194


กลุ่มมิจฉาชีพจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.ปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกขายให้ประชาชน โดยจะใช้วิธีถ่ายสำเนาเอกสารสีหรือสแกนภาพกรมธรรม์เข้าคอมพิวเตอร์แล้วทำการแก้ไขข้อมูลเพื่อหลอกลวงประชาชน ซึ่งมิจฉาชีพบางรายจะจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยปลอมทั้งฉบับ ขณะที่บางรายจะจัดทำเฉพาะส่วนที่ใช้เป็นหลักฐานแสดงการเอาประกันภัย เพื่อนำไปหลอกลวงกรมการขนส่งเพื่อให้ทำการรับจดทะเบียนหรือเสียภาษีประจำปี จึงเป็นการกระทำที่หลอกลวงประชาชนและหลอกลวงเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยประชาชนที่หลงเชื่อจะไม่ได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด จึงขอแนะนำประชาชนที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ควรจะซื้อกับตัวแทน/นายหน้า ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง หรือที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ทุกสาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

โดยกรมธรรม์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดที่ถูกต้องมี 2 รูปแบบคือ1.กรมธรรม์แบบ Slip ซึ่งมีลักษณะคือ เป็นกระดาษคล้ายสลิปบัตรเครดิต มีลายเส้นและสีสามสีเหมือนคลื่นน้ำ มีแถบเหลือบสีด้านซ้ายของกระดาษตลอดแผ่นและข้อความ“กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”มีข้อมูลในแถบบาร์โค๊ดมีข้อความต่างๆ ที่พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น (ไม่เขียนด้วยมือ)

กรมธรรม์แบบกระดาษ ขนาด A4 ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ เนื้อกระดาษสีขาว โลโก้บริษัทมีสี (ของปลอมเป็นกระดาษถ่ายเอกสารขาว-ดำ)มีข้อมูลในคิวอาร์โค๊ดและแถบบาร์โค๊ด มีแถบโฮโลแกรมที่ขอบกระดาษด้านซ้ายเป็นรูปโลโก้และชื่อของสมาคมประกันวินาศภัย (สำหรับกรมธรรม์ปลอมจะไม่มีแถบโฮโลแกรม)  มีข้อความตัวหนังสือสามสี ในส่วนล่างของกรมธรรม์ซึ่งจะนำไปใช้เป็นหลักฐานในการต่อภาษีหรือจดทะเบียน มีข้อความต่างๆ ที่พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น (ไม่เขียนด้วยมือ)

 

โดยกรมธรรม์ทั้ง 2 รูปแบบของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จะต้องออกด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ PVR หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลของบริษัทกลางแบบ Online เท่านั้น ไม่มีการเขียนด้วยลายมืออย่างเด็ดขาด หลังจากที่ซื้อกรมธรรม์ท่านจะได้รับข้อความ SMS ยืนยันความคุ้มครองจากบริษัทกลางฯทันที ท่านสามารถสอบถามความคุ้มครองหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บริษัทกลางฯ 1791ตลอด 24 ชั่วโมง