กรมการกงสุลเปิดให้ทำพาสปอร์ตในวันเสาร์17 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2561

ข้อมูลจาก: m Thai

โดย: support เมื่อวันที่: 12/2/2561

จำนวนผู้เข้าชม: 225


กรมการกงสุลจะเปิดบริการพิเศษ “ทำหนังสือเดินทางในวันเสาร์” เพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมและใกล้วันหยุดราชการปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงกรานต์ซึ่งคนไทยนิยมเดินทางไปต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

1.   วันที่เปิดให้บริการ รวม ๘8วัน (ทุกวันเสาร์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ 7เมษายน 2561)

2.    สถานที่ให้บริการ 3 แห่ง ได้แก่

          -สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค)

         - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า (อาคาร SC  Plaza)

        -สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย (จำกัด คิวคำร้อง  800 คิวต่อวันเท่านั้น)

    3. เวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่ 08.00 – 15.30 น

      4. ประเภทการให้บริการ สำหรับการทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่มีบริการทำหนังสือเดินทางเล่มด่วน) รวมทั้งบริการบันทึกหนังสือเดินทาง (Endorsement) โดยรับเล่มทางไปรษณีย์ EMS ยกเว้นสาขา MRT คลองเตย ซึ่งผู้ร้องขอทำหนังสือเดินทางจะได้รับเล่มทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (Passport Speed Post – PSP) เท่านั้น