การนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์ซ่อมหรืออู่ซ่อมควรเตรียมตัวอย่างไร

ข้อมูลจาก: สินมั่นคง ประกันภัย

โดย: support เมื่อวันที่: 13/2/2561

จำนวนผู้เข้าชม: 205


การนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์ซ่อมหรืออู่ซ่อมควรเตรียมตัวอย่างไร

- เจ้าของรถยนต์ควรเก็บสิ่งของต่างๆ ออกจากรถทั้งหมด ควรเก็บของออกมาจากรถออกมาให้หมด ไม่ว่าจะเป็นของ เหรียญ เงิน เครื่องประดับ รองเท้า ของที่มีค่าหรือไม่มี เอกสารสำคัญต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจทั้งสองฝ่าย

- เตรียมเอกสารคู่มือเกี่ยวกับรถยนต์และสเปคเครื่องยนต์ ต่างๆ ไว้ เพื่อให้ช่างตรวจเช็คได้อย่างสะดวก

- ควรบอกอาการที่รถเสียอย่างละเอียด แม้กระทั่งรายละเอียดในเรื่องของการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่จากการซ่อมก่อนหน้านี้

- เมื่อมีการนำรถเข้าอู่ ควรปรึกษาช่างใหญ่ที่มีประสบการณ์เท่านั้น ไม่ควรเชื่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ไม่มีความรู้

- ต้องได้รับใบรับรถก่อนทำการซ่อม เพื่อเป็นการยืนยันว่า รถยนต์ของเราได้อยู่ในการดูแลของทางศูนย์บริการหรืออู่นั้นแล้ว เป็นหลักฐานสำคัญในกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้น

- การระบุรายละเอียดในใบรับรถ ควรต้องต้องมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อศูนย์บริการ หรืออู่ซ่อม, วันที่เข้ารับบริการ, เลขไมล์ในวันที่นำรถเข้าซ่อม, จำนวนน้ำมันคงเหลือในถัง, อาการเสียที่ต้องนำเข้าซ่อม, ระยะเวลาระหว่างที่ซ่อม, จุดที่ควรระบุไว้ด้วยคือ จุดตำหนิของรถยนต์ที่เข้าซ่อม ถ้าไม่มีให้ระบุไว้ด้วยว่าไม่มี โดยเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าของรถและผู้รับรถ แล้วเซ็นรับทราบ

- ควรขอเบอร์ติดต่อของทางอู่ซ่อมไว้ เพื่อโทรสอบถามรายละเอียดการซ่อม และควรให้เบอร์ติดต่อของเราไว้ให้กับอู่ ในกรณีหากมีการเปลี่ยนอะไหล่ ทางอู่จะสามารถติดต่อเราได้

- ควรแวะไปเยี่ยมเยือน เพื่อติดตามผลการซ่อมบ้าง กรณีที่ส่งซ่อมนานหลายวัน เพื่อตรวจสอบความคืบหน้า

- ควรจะนำใบรับรถเพื่อไปรับรถของเราด้วย เมื่อถึงวันที่รถซ่อมเสร็จแล้ว

- ก่อนนำรถออกจากอู่ควรตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนนำรถออกจากอู่ว่า มีการสับเปลี่ยนอะไหล่หรือมีอะไรสูญหายหรือไม่ เราก็ควรเช็คทุกอย่างให้ครบ กับที่เราได้บันทึกไว้ ตรวจสอบเลขไมล์กับเลขที่บันทึกไว้ ไม่ควรวิ่งเกิน 100 กิโลเมตร

-  ขอดูอะไหล่เก่าทุกครั้งหากมีการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่

- ชำระเงิน ขอใบเสร็จ โดยในใบเสร็จ ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย เมื่อมีการเปลี่ยนอะไหล่ เพื่อไว้ตรวจเช็ค และเก็บรักษาไว้ อย่าให้หาย เพราะใบเสร็จจะเป็นตัวยืนยันการรับประกันการซ่อมจากทางอู่ จากนั้นก็เซ็นรับรถกลับ

- เมื่อนำรถออกจากอู่แล้วหากเกิดมีสิ่งผิดปกติหลังการซ่อมหรือตรวจเช็ค ควรนำกลับเข้าอู่ไปตรวจเช็คใหม่โดยเร็ว