‘วิริยะฯ’รุกพัฒนางานบริการ ขยายศูนย์-สาขาย่อย ลุยตลาดNon-Motor

ข้อมูลจาก: หนังสือพิมพ์ แนวหน้า

โดย: admintop เมื่อวันที่: 7/9/2561

จำนวนผู้เข้าชม: 822


‘วิริยะฯ’รุกพัฒนางานบริการ ขยายศูนย์-สาขาย่อย ลุยตลาดNon-Motor

นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานปี 2561 ว่า ในภาพรวมคงไม่แตกต่างจากปี 2560 โดยบริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาปรับปรุงการบริการสินไหมทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นสินไหมรถยนต์และสินไหม Non-Motor ด้วยการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมการบริการ เกิดการเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายทำให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้ง่าย

ทั้งนี้ตลอดปี 2560 และต่อเนื่องถึงปี 2561 บริษัทได้เพิ่มจำนวนสาขาย่อยในศูนย์การค้าชั้นนำทั่วประเทศ (V Station) รวมถึงการเพิ่มช่องทางออนไลน์ เช่น จัดทำแอพพลิเคชั่นตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการทำประกันภัย และพัฒนาแอพพลิเคชั่นสนับสนุนงานขายตัวแทน (V Smart)

นอกจากนี้บริษัทยังเพิ่มจำนวนศูนย์ย่อยเพื่อบริการสินไหมให้กระจายครอบคลุมจุดเสี่ยงทั่วประเทศ โดยมีการจัดทำ Heat Map หรือแผนที่แสดงจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุเป็นจำนวนมาก เพื่อเปิดเป็นจุดบริการสินไหมย่อยช่วยให้บริษัทสามารถจัดส่งพนักงานเคลมออกให้บริการลูกค้า ณ จุดเกิดเหตุได้รวดเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพและความแข็งแกร่งของเครือข่ายบริการประกันภัยที่ครบวงจร รวมทั้งบริษัทได้กำหนดให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการขยายตลาด Non-Motor ภายใต้แนวคิด “ถ้าเป็นชื่อวิริยะประกันภัย ทุกประกันคือมาตรฐานเดียวกัน” บริษัทจึงคาดว่าสิ้นปี 2561 ผลประกอบการโดยรวมต้องเติบโตไม่น้อยไปกว่าอัตราเติบโตของอุตสาหกรรมประกันภัยโดยรวม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ประมาณการไว้ว่ามีแนวโน้มที่จะเติบโตในระดับ 5.12%

สำหรับปี 2560 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 36,162.96 ล้านบาท เติบโต 8.69% เป็นการเติบโตเกินกว่าเป้าที่วางไว้ว่าจะเติบโต 2% ทั้งนี้แยกเป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 32,723.05 ล้านบาท เติบโต 8.11% เบี้ยประกันภัยNon-Motor 3,439.91 ล้านบาท เติบโต 14.46% นอกจากนี้บริษัทยังมีอัตราต่ออายุกรมธรรม์ 73% สูงก