ความหมายของการประกันภัย

ข้อมูลจาก: กรมการประกันภัย

โดย: admin เมื่อวันที่: 11/1/2553

จำนวนผู้เข้าชม: 1322


             การประกันภัย คือ  การที่บุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า " ผู้รับประกันภัย ?  ทำหน้าที่เป็นหลักประกันแก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า " ผู้เอาประกันภัย ? โดยสัญญาว่าเขาจะไม่ต้องรับความเดือดร้อนทางหารเงินจากภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของเขา  โดยผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้เอาประกันภัยตามจำนวนและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้  หรืออาจจะทำให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นกลับสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงของเดิม  โดยผู้รับประกันภัยจะได้รับเงินค่าเบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทนจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ตกลงกัน
 
              การประกันภัย  สามารถเรียกอีกอย่างกนึ่งว่าเป็นเครื่องมือทางสังคมที่สามารถจัดสรรค์เพื่อทดแทนผลของความโชคร้ายซึ่งสมาชิกบางคนในสังคมได้รับ  เงินที่นำมาจัดสรรค์นั้นเป็นเงินที่เก็บรวบรวมมาจากสมาชิกจำนวนมากที่เข้าร่วมโครงการ  ดังนั้น  การประกันภัยจึงเป็นเสมือนกองทุนซึ่งผู้เอาประกันภัยทุกคนจะต้องช่วยกันจ่ายลงขัน ( ซึ่งเรียกว่า ? เบี้ยประกันภัย ? ) โดยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเสี่ยงภัยที่ตนนำมาประกัน  และเมื่อมีภัยที่เอาประกันไว้เกิดขึ้น  สมาชิกก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากกองทุนในวงเงินที่ตกลงกันไว้

               จะเห็นได้ว่า  การประกันภัย  มิได้เป็นการรับประกันว่าจะไม่เกิดภัยขึ้น  เช่น  นายสมชายเอาประกันภัยรถยนต์ไว้กับบริษัทประกันภัย  มิได้หมายความว่า  แม้นายสมชายจะขับรถเร็วเพียงใร  ก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายขึ้น  หากแต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อนายสมชายขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น  บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายให้  เช่น  จ่ายเงินค่าซ่อมรถของนายสมชายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  หรือจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ที่ถูกรถของนายสมชายเฉี่ยวชนได้รับรับบาดเจ็บ เป็นต้น

           &nbs