Home | ประกันภัย

 หน้าแรก  /  ข่าวสาร & สาระน่ารู้

  ข่าวสาร & สาระน่ารู้

ประโยชน์ของการประกันภัย

เมื่อวันที่ : 11/1/2553 จำนวนเช้าชม : 583 หมวด : ข้อมูลเนื้อหาประกันภัย

1  ด้านผู้เอาประกันภัย  การประกันภัยเป็นการสร้างความมั้นใจให้กับผู้เอาประกันภัยว่า หากทรัพย์สินที่นำมาทำประกันภัยไว้ได้รับความเสียหายจากภัยที่เอาประกันภัยไว้ ก็จะได้รั...

อ่านข่าว

เหตุใดเราถึงต้องรู้เรื่องประกันภัย

เมื่อวันที่ : 11/1/2553 จำนวนเช้าชม : 531 หมวด : ข้อมูลเนื้อหาประกันภัย

คนเราทุกวันนี้ ล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราไม่อาจจะคาดคะเนได้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับเราในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์จากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย โรคภัย...

อ่านข่าว

ความหมายของการประกันภัย

เมื่อวันที่ : 11/1/2553 จำนวนเช้าชม : 555 หมวด : ข้อมูลเนื้อหาประกันภัย

             การประกันภัย คือ  การที่บุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า " ผู้รับประกันภัย ?  ทำหน้าที่เป็นหลักประกัน...

อ่านข่าว

ประกันสุนัข !!

เมื่อวันที่ : 29/5/2556 จำนวนเช้าชม : 850 หมวด : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัย

               การเลี้ยงสุนัขในยุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนไป  เนื่องจากกลุ่มคนรักสุนัขได้ดูแลเอาใจใส่  และมอบความรักให้กับสุ...

อ่านข่าว

ภาวะโลกร้อน

เมื่อวันที่ : 30/8/2556 จำนวนเช้าชม : 706 หมวด : ข้อมูลเนื้อหาประกันภัย

    ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้น มากขึ้นดังเช่นทุกวันนี้หลายท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า สาเหตุมาจากการกระทำของพวกเรา หรือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้ทั่วโลก ออกมารณรงค์กันอย่างม...

อ่านข่าว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ : 25/9/2556 จำนวนเช้าชม : 742 หมวด : ข้อมูลเนื้อหาประกันภัย

ปัจจุบันนี้ โลกของเราเปลี่ยนไปมาก ทั้งทางด้านเเศรษกิจ และสังคม   ฉะนั้นจำเป็นที่ต้องช่วยกัน ดังนั้นจึงทำให้เกิด เศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่อย่...

อ่านข่าว