ข่าวสาร & สาระน่ารู้

 • รู้จักกับโรคติดงาน (Workaholic) หรือโรคออฟฟิศซินโดรม (OfficeSyndrome

    ความเร่งรีบของสังคมเมือง และความเจริญก้าวหน้าของโลกทำให้ชีวิตมีการแข่งขันกันมากขึ้น ต้องทำงานหนัก เพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย เมื่อทำงานหนักมากขึ้นอาจส่งผลให้เป...

 • เตรียมบังคับอาคารเก่า ออกกฎ คุมเสริมแรงต้านแผ่นดินไหว หามาตรการจูงใจก่อนบังคับใช้อีก2ปี

  นายจุมพล สำเภาพล ผู้อำนวยการสำนักการโยธา เปิดเผยภายหลังเปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการรับมือแผ่นดินไหว ว่า หลังจากกรุงเทพฯได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนจากการ...

 • คปภ.แนะซื้อประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบใหม่ได้ความคุ้มครองเพิ่ม 5 ภัย

  นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ขณะนี้ได้เกิดเหตุอุทกภัยขึ้น 54 จังหวัด ประชาชนได้ความเดือดร้อน 1,514,107...

 • ขั้นตอนการรับประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร

  ขั้นตอนการรับประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร กระทำการโดยผ่านกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน1. ขอเอกสารที่ใช้ในการทำประกันภัย1.1  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ซื้อประกันภัย ที่มีการระบุชื่อผู้รับประ...

 • การเสี่ยงภัย และการกำจัดการเสี่ยงภัย

  การเสี่ยงภัย และการกำจัดการเสี่ยงภัยการดำเนินชีวิตทุกวันนี้ เราอยู่กันอย่างมีการเสี่ยงภัยตลอดเวลาทั้งนี้ไม่รวมถึงอันตรายที่มีคนทำร้ายเรา หรือเพื่อชิงทรัพย์ ยังมีภัยอื่นๆ ที่เราไม่เ...

 • ความรู้เ้เกีี่่ยวกับกรมธรรม์์

    ภายใต้การคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ และเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์นี้ บริษัทประกันภัย   ให้สัญญาต่อผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้   ข้...

 • กฎหมายครอบครัว (แก้ไขใหม่) ที่ประชาชนควรรู้

   ตามที่ได้มีการแก้ไขและประกาศพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 และเริ่มต้นใช้บัง...

 • เชียงใหม่ ราม ร่วมสนับสนุนชมรมบริษัทประกันภัยวินาศภัยจังหวัดเชียงใหม่

    เชียงใหม่ ราม ร่วมสนับสนุนชมรมบริษัทประกันภัยวินาศภัยจังหวัดเชียงใหม่    พฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 10:26:19 น. กรุงเทพฯ--18 พ.ย.--โรงพยาบาลเ...